Programma Waardegedreven zorg

De beste uitkomsten voor de patiënt. Dat is de kern van waardegedreven zorg. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten welke zorg de beste uitkomsten geeft, welke uitkomst past bij de patiënt, en hoe je deze kennis en informatie ophaalt en toepast in het reguliere zorgproces. Om ziekenhuizen en revalidatie-instellingen hierbij te ondersteunen, is het NVZ-programma Waardegedreven zorg (WGZ) gestart. Het programma is inmiddels geëindigd, de informatie is uiteraard nog beschikbaar.

Doel

Het programma Waardegedreven zorg richtte zich op 3 pijlers: 

  • leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie
  • leren en verbeteren op basis van patiëntervaringen
  • implementeren van samen beslissen

 

Tijdlijn

Het programma Waardegedreven zorg loopt van 2018-2022 en is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord MSZ 2018. In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten. Dit bepaalt de koers voor verdere activiteiten op het gebied van waardegedreven zorg.

Resultaten

Vanuit het programma Waardegedreven zorg heeft de NVZ haar leden ondersteund met: 

  • Samen beslissen als vast onderdeel van de zorg. Zo organiseert de NVZ masterclasses, intervisiebijeenkomsten. Bekijk ook het minigastcollege ‘Wat is Samen beslissen’
  • Het aanbieden van een landelijke benchmark voor de Patiëntervaringsmonitor (PEM). Na een twee succesvolle pilots in 2019 en 2020 stimuleert de NVZ haar leden om gebruik te maken van PEM, zodat resultaten onderling kunnen worden vergeleken. De resultaten zijn ook zichtbaar op Ziekenhuischeck.nl.
  • De teamleden van Waardegedreven zorg maken deel uit van het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg. Resultaten van het programma zijn beschikbaar op het Platform Uitkomstgerichte zorg.

Documenten

Het programma Waardegedreven zorg heeft 6 concrete ambities gesteld voor 2022 op het gebied van Samen beslissen, gebruik van uitkomstinformatie en het meten van patiëntervaringen. De voortgang van deze ambities worden jaarlijks gemeten met de scan WGZ. Bekijk de resultaten: Scan WZG 2021, Scan WGZ 2022.

Om de ambities waar te maken, organiseerde de NVZ regelmatig bijeenkomsten voor leden. Bijvoorbeeld masterclasses voor bestuurders of cliëntenraden, workshops en intervisiebijeenkomsten. Zelf aan de slag met waardegedreven zorg? Gebruik dan de Routekaart WGZ die de NVZ heeft ontwikkeld.