Patiëntervaringsmonitor

Patiëntervaringen zijn een belangrijke bron van informatie voor ziekenhuizen. De NVZ ondersteunt haar leden hierbij door het aanbieden van de Patiëntervaringsmonitor (PEM). Met de PEM hebben ziekenhuizen een gevalideerde vragenlijst in handen, die ze kunnen gebruiken om patiëntervaringen te meten. Ook kunnen ziekenhuizen hun uitkomsten benchmarken.

Over de PEM

De PEM is een gevalideerde vragenlijst. Dit betekent dat de resultaten van de meting een juiste weergave zijn van ervaringen van de patiënt. De vragen richten zich op 8 onderdelen van patiëntgerichte zorg, bijvoorbeeld over wat er in het ziekenhuis met de patiënt is besproken, de wachttijd voor een afspraak, of de patiënt kon meebeslissen over een behandeling of onderzoek.
 
Er zijn vragenlijsten voor ziekenhuisopname en poliklinische zorg. Om de vragenlijst zo toegankelijk mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van eenvoudig taalgebruik (niveau B1). Dit betekent dat de meeste mensen in staat zijn de vragen goed te begrijpen en daarmee de vragenlijst kunnen invullen.
 
Door de toenemende behoefte aan ‘patiëntfeedback’ ligt overvraging bij de patiënt op de loer. Steeds meer en langere vragenlijsten zorgen voor toenemende belasting bij de patiënt en daarmee afnemende bereidheid om deel te nemen. Vereenvoudiging van dit meetlandschap en bijbehorende standaardisatie zijn achterliggende doelen bij de PEM. De NVZ verwacht dat bestaande ervaringsmetingen op termijn vervangen worden door de gestandaardiseerde, compacte vragenlijsten. Deze PEM vormt hierin een belangrijke stap.

Opties vragenlijst

Het is mogelijk om de PEM eenmalig uit te zetten (een puntmeting). Je kunt met een puntmeting gebruik maken van de benchmark. 

Het is ook mogelijk om de PEM in te zetten voor continumeting. Alle patiënten ontvangen dan standaard een vragenlijst, kort nadat ze in het ziekenhuis zijn geweest. Continumeting geeft de meest betrouwbare resultaten. 

De PEM-vragenlijst kan worden uitgebreid met een aantal eigen vragen, bijvoorbeeld om aanvullende informatie op te halen rond een thema of voor een specifieke vakgroep in het ziekenhuis.

Service NVZ

In 2019 en 2021 hebben zo’n 25 NVZ-leden meegedaan aan een pilot met de PEM. Naar aanleiding van deze succesvolle pilots, heeft de NVZ besloten om het gebruik van de PEM te blijven ondersteunen. Vanaf 2022 ondersteunt de NVZ leden die gebruik willen maken van de PEM. De NVZ biedt leden de volgende service:

  • Landelijke benchmark
    Deelnemers aan de PEM krijgen inzicht in het landelijke dashboard. In het dashboard kan een instelling zichzelf benchmarken met vergelijkbare instellingen. 
  • Rapportcijfer op Ziekenhuischeck
    Deelnemers aan de PEM kunnen hun rapportcijfers voor de kliniek, polikliniek en digitale zorg delen op Ziekenhuischeck.
  • Klankbordgroep en doorontwikkeling
    De NVZ heeft een actieve klankbordgroep voor de PEM om wensen en doorontwikkeling van de PEM-vragenlijst te bespreken. 

Aanmelden

Heb je interesse? Je kunt je op ieder moment aanmelden voor de PEM voor continumeting, of voor een meting in het eerstvolgende kwartaal. Meld je aan voor de werkgroep PEM op NVZ Kennisnet of neem contact op met Marjolijn van der Waals voor meer informatie.

Contact
Afbeelding
Marjolijn van der Linden - van der Waals

Marjolijn van der Waals

beleidsadviseur
m.vanderwaals@nvz-ziekenhuizen.nl