Brancheorganisatie van de zorg

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Meer over de NVZ.


Ziekenhuiszorg in cijfers is het jaarlijkse brancherapport van de NVZ. Dit brancherapport beschrijft de stand van zaken van de ziekenhuiszorg van het afgelopen jaar in Nederland aan de hand van 5 thema’s.


Sinds 1 juni staan er dertig onderwerpen en behandelingen in de vensters. Drie jaar geleden waren dat er nog tien. Lees meer over de update of bekijk alle Kwaliteitsvensters.