Brancheorganisatie van de zorg

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Meer over de NVZ.


Deze conclusie spreekt uit de uitkomsten van het tweejaarlijkse imago-onderzoek van de ziekenhuissector onder ruim 12.000 patiënten en consumenten. Lees alle uitkomsten op www.nvz-zorgimago.nl.


Ziekenhuiszorg in cijfers is het jaarlijkse brancherapport van de NVZ. Dit brancherapport beschrijft de stand van zaken van de ziekenhuiszorg van het afgelopen jaar in Nederland aan de hand van 5 thema’s.