Brancheorganisatie van de zorg

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Meer over de NVZ.


Bekijk het online jaaroverzicht 2018.


Meer weten? Ga naar ikdupp.nl.


Investeringen in de digitalisering van de zorg zijn dringend noodzakelijk. Lees meer in het NVZ Brancherapport.