Programma's

Binnen 4 NVZ-programma’s wordt gewerkt om noodzakelijke transities in het zorglandschap te ondersteunen en te versnellen. Dat gebeurt onder meer door te werken aan de voorwaarden waaronder transities kunnen plaatsvinden, door kennis te ontwikkelen en te verspreiden en door goede voorbeelden te delen. Ook monitoring en benchmarking horen bij de programma-activiteiten.

 

Filter op

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

De ziekenhuizen in Nederland hebben nu en in de toekomst voldoende goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers nodig. Daar werkt de NVZ aan met het programma Arbeidsmarkt en werkgeverschap. We stimuleren de ziekenhuisbranche om samen te werken en slimmer te werken. Want goede zorg doen we samen.

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

Digitalisering draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg in Nederland. Het NVZ-programma Digitale zorg stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen bij deze transformatie.

Afbeelding
Arts en verpleegkundige in gesprek

Ziekenhuizen en revalidatie-instellingen werken samen met partners in de regio aan de juiste zorg op de juiste plek. Zorgaanbieders en sociaal domein vormen één integraal zorgnetwerk voor en met de patiënt. Om mensen te helpen met passende zorg, op het juiste moment, dichtbij huis als dat kan en in het ziekenhuis als dat nodig is. Met aandacht voor een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekte. Dit is waar de NVZ en haar leden aan werken in het programma Zorg in de regio.

Afbeelding
Goede zorg doen we samen - extra

De beste uitkomsten voor de patiënt. Dat is de kern van waardegedreven zorg. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten welke zorg de beste uitkomsten geeft, welke uitkomst past bij de patiënt, en hoe je deze kennis en informatie ophaalt en toepast in het reguliere zorgproces. Om ziekenhuizen en revalidatie-instellingen hierbij te ondersteunen, is de NVZ het programma Waardegedreven zorg (WGZ) gestart.