Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, mobiele site of app komen toe aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Gebruikers van deze website, mobiele site of app die informatie downloaden en op andere wijze gebruiken dan voor persoonlijk gebruik, dienen hiervoor toestemming te vragen aan de aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Gebruikers dienen in ieder geval te vermelden dat deze informatie afkomstig is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.