Diensten

De NVZ verzamelt, ontwikkelt, bewerkt en deelt informatie die leden kunnen gebruiken als input voor hun eigen beleid. Naast deze vorm van dienstverlening is de NVZ vraagbaak voor specifieke onderwerpen, zoals de CAO, en biedt ze kwaliteitsinformatie aan patiënten.

 • Imago-onderzoek ziekenhuizen
  Hoe kijken patiënten en consumenten aan tegen de ziekenhuisbranche en wat zien zij als de belangrijkste pijlers voor goede zorg? De NVZ laat dit elke 2 jaar onderzoeken in het imago-onderzoek ziekenhuizen. Lees de belangrijkste resultaten.
 • Lorenz compliancetool voor risicomanagement
  Lorenz biedt instellingen voor medisch specialistische zorg een compleet overzicht van alle (wettelijke) verplichtingen en eisen waarmee ze te maken hebben.
 • Cao Ziekenhuizen
  Op de website Cao Ziekenhuizen staan de officiële tekst en bijlagen van de Cao Ziekenhuizen en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Medewerkers HR & salarisadministratie kunnen inloggen om ook uitgebreide toelichtingen te lezen.
 • Patiëntervaringsmonitor (PEM)
  Patiëntervaringen zijn een belangrijke bron van informatie voor ziekenhuizen. De NVZ ondersteunt haar leden met de Patiëntervaringsmonitor (PEM). Met de PEM hebben ziekenhuizen een gevalideerde vragenlijst in handen, die ze kunnen gebruiken om patiëntervaringen te meten. Ook kunnen ziekenhuizen hun uitkomsten benchmarken.
 • Prijsindexcijfer
  Jaarlijks stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de loon- en prijsbijstelling vast. De prijsindexcijfers gaan uit van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB). Deze indexcijfers zijn belangrijk voor de omvang van financiële kaders, voor tarieven en prijzen.
 • Ziekenhuischeck
  Op Ziekenhuischeck vinden patiënten kwaliteitscijfers van de Nederlandse ziekenhuizen en kunnen ze deze cijfers vergelijken.
 • Revalidatiecheck
  Op Revalidatiecheck kunnen patiënten kwaliteitscijfers van de Nederlandse revalidatiecentra bekijken en vergelijken.

De programma's en projecten van de NVZ ontwikkelen ook specifieke monitor- en implementatietools. Kijk daarvoor bij Tools & documenten.