Bijeenkomsten & trainingen

Filter op

25-04-2024
12:00 - 13:00
Online

Online lunchcafé Resultaten inventarisatie leefstijlinitiatieven

De NVZ en de NFU namens de Coalitie Leefstijl in de Zorg een oproep gedaan voor leefstijlinitiatieven in de ziekenhuiszorg. Ben je benieuwd naar de resultaten? Of ben je op zoek naar inspiratie hoe je zelf aan de slag komt met leefstijlinitiatieven in de ziekenhuiszorg? Kom dan naar het online lunchcafé.

25-04-2024
10:00 - 11:00
Online

Online bijeenkomst Lorenz

Tijdens de 14e online bijeenkomst van de Lorenz-tool leren gebruikers meer over de ontwikkelingen, en is er ruimte om kennis en expertise te delen over het gebruik. 

30-05-2024
09:30 - 16:30
Jaarbeurs (Beatrixgebouw)

Cursus Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)

De cao, waarin de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, kent een apart hoofdstuk ten aanzien van de medisch specialist in dienstverband. Tijdens de Cursus Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) wordt het onderscheid tussen Cao en AMS toegelicht.

06-06-2024
13-06-2024
09:30 - 16:30
Jaarbeurs (Beatrixgebouw)

Verdiepingscursus Cao Ziekenhuizen (tweedaagse)

De tweedaagse verdiepingscursus gaat in op de inhoudelijke aspecten van de Cao Ziekenhuizen. Wat is de achtergrond van een bepaling? En waarom staat het op deze wijze beschreven? Hoe pas je het toe in de praktijk? Op deze en meer vragen krijg je antwoord tijdens deze interactieve training vanuit een theoretisch perspectief. 

07-06-2024
09:30 - 16:30
Jaarbeurs, Utrecht

Basiscursus Cao Ziekenhuizen

In de Basiscursus Cao leggen we de relatie uit tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. We gaan in op de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk komen de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof aan bod.