Tools & documenten

Bij sectorontwikkeling horen implementatievraagstukken. Thematische tools en kennisdragers kunnen hierbij helpen. Om leden te ondersteunen bij de grote transities waar ze voor staan, ontwikkelen de NVZ-programma's tools en scans. Ook maken ze kennis toegankelijk. Dat gebeurt onder meer met stroomversnellers, implementatiekaarten, factsheets en webinars.

Bekijk de documenten die zijn ontwikkeld voor het NVZ-programma Arbeidsmarkt en werkgeverschap

Bekijk de documenten die zijn ontwikkeld voor het NVZ-programma Digitale zorg.

Bekijk de documenten die zijn ontwikkeld voor het NVZ-programma Waardegedreven zorg.

Bekijk de documenten die zijn ontwikkeld voor het NVZ-programma Zorg in de regio.

De webinars van de NVZ zijn online informatiebijeenkomsten over actuele thema's en ontwikkelingen.

Publicaties van de NVZ, of in opdracht van de NVZ, over relevante thema's die spelen in de medisch specialistische zorg.

De NVZ zet jaarlijks scans uit onder de leden over een specifiek thema of programma.

Gebruik een routekaart voor implementatie of opschaling van een thema of programma.

Speel een serious game, en verdiep je op speelse wijze in een thema of programma.

Factsheets laten zien in hoeverre de ambities van programma's gerealiseerd worden.

Een implementatiekaart biedt een handvat voor de invoering van een bestaand initiatief op het gebied van Juiste zorg of de juiste plek, Digitale zorg, of een combinatie van die twee.

Een stroomversneller is een praktische, handzame leidraad bij specifieke implementatieopgaves.