Passende bekostiging

Regionale samenwerking voor juiste zorg op de juiste plek en waardevolle zorg vraagt om passende bekostiging. Bekostiging die bijdraagt aan een toekomstbestendig zorgstelsel met voldoende financiële middelen.  
 

Bekostiging over schotten heen 

Voor de juiste zorg op de juiste plek zijn aanpassingen in de bekostiging nodig. De NVZ wil bekostiging over de schotten van de zorg heen, mogelijk vanuit 1 budgettair kader zorg. Denk bij chronische zorg aan vormen van populatiebekostiging, eventueel in een samenwerkingsverband met andere zorgaanbieders. En in de acute zorg moet de bekostiging (regionale) samenwerking in plaats van concurrentie stimuleren. Op electieve zorg is een zekere mate van concurrentie juist wel goed mogelijk. 

Waardeer waardevolle zorg 

Voor waardevolle zorg is vaak meer initiële tijd in de spreekkamer nodig. Soms leidt een extra of langer consult tot een betere beslissing over de behandelaanpak, of tot de keuze om juist af te zien van behandeling. Daar moet ruimte voor zijn in de bekostiging. Beloon ziekenhuizen ook voor deelname aan preventieprogramma’s. Ook dient er passende bekostiging te komen voor dure medicijnen. Uitgaven hieraan mogen niet ten koste gaan van andere (waardevolle) zorg. 

Ziekenhuizen verduurzamen 

Ziekenhuizen werken aan de transitie naar duurzaam gebruik van materialen en energie. Ze zetten zich in voor minder verspilling van medicijnen en hulpmiddelen, het terugdringen van medicijnresten in afvalwater en duurzame verwerking van zorgafval. Voor verduurzaming is passende bekostiging noodzakelijk. 

Standpunten NVZ