Waardevolle Zorg

Veilige zorg die een relevante bijdrage levert aan de gezondheid van mensen. Dat is de kern van waardevolle zorg. Wat voor iemand een relevante bijdrage aan zijn of haar gezondheid is, kan verschillen.  

Waardevolle zorg begint op groepsniveau met de beoordeling van de ‘stand van wetenschap en praktijk’. Voor zowel nieuwe als bestaande vormen van zorg moet aannemelijk zijn dat zorg effectief en doelmatig bijdraagt aan het leven van mensen. Als dat het geval is moet bekeken worden of de zorg ook bijdraagt aan de gezondheid van de unieke patiënt in zijn context (samen beslissen) en waar en hoe deze zorg beschikbaar en georganiseerd is (juiste zorg op de juiste plek). 


Leren en verbeteren op basis van uitkomsten 

Om te beoordelen of zorg waardevol is moet kennis en informatie verzameld worden. Dit moet geen onnodige of extra registratielast veroorzaken. De NVZ streeft naar meer inzicht, door te werken met de uitkomstinformatie die wordt ontwikkeld in samenwerking met het landelijk programma Uitkomstgerichte zorg. Om deze dataverzameling in de ziekenhuizen te realiseren, is het noodzakelijk dat de benodigde gegevens kunnen worden opgehaald uit de beschikbare ICT-systemen van het ziekenhuis. Uitkomstinformatie kan zo integraal onderdeel uitmaken van de leer- en verbetercyclus van ziekenhuizen en categorale instellingen. Samen beslissen 

Waardevolle zorg staat en valt met de juiste keuzes in de spreekkamer, zodat de patiënt die zorg krijgt die het beste bij hem of haar past. Daarom is het noodzakelijk dat zorgprofessional en patiënt samen beslissen over de best passende behandeling. Hiervoor is een brede implementatie nodig, waarbij voldoende tijd en ruimte is voor zorgprofessionals en patiënt om te leren. 


Integraal zorgakkoord 


Ook in het Integraal Zorgakkoord wordt ingezet op waardevolle zorg. De NVZ heeft zich gecommitteerd om hier samen met andere koepelorganisatie in de zorg aan te werken. In het zorgakkoord is een werkagenda opgenomen gericht op effectieve en doelmatige zorg, met ruimte voor samen beslissen en focus op gezondheid in plaats van ziekte.  

Doelstellingen 

De NVZ streeft naar het bevorderen van waardevolle zorg. Onze inzet op hoofdlijnen:  

  1. Transparantie van kwaliteit van zorg op basis van uitkomstinformatie. Uitkomsten van zorg geven inzicht in de waarde van een bepaalde behandeling voor een patiënt en de kwaliteit van zorg. De NVZ zet zich er voor in dat zorgverleners steeds meer leren en verbeteren aan de hand van uitkomstinformatie. Bovendien dragen wij er aan bij dat kwaliteitsinformatie voor het publiek begrijpelijk is.  

  1. Samen beslissen met de patiënt tijdens het zorgproces. De NVZ zet zich er voor in dat de patiënt en zorgverlener samen bespreken welke zorg of behandeling het beste bij de patiënt past.  

  1. Ontregel de zorg. Hoe minder onnodig papierwerk en regels, hoe meer aandacht en tijd er naar de patiënt kan en er dus sprake is van waardevolle zorg. Daarom zeten wij in op het ontregelen van de zorg. Zo kan door middel van beter inzicht in eisen, richtlijnen en kaders voor Nederlandse ziekenhuizen de ervaren regeldruk worden verminderd.  

  1. Zorgevaluatie en gepast gebruik. Door middel van zorgevaluatie en gepast gebruik werken de ziekenhuizen, samen de zorgpartners, aan de bewezen beste zorg voor de patiënt. We onderzoeken hiermee welke zorg bij een bepaalde aandoening, situatie of patiënt het beste is. Als we dit weten implementeren wij dit op de werkvloer.  

  1. Patiëntveiligheid. De NVZ werkt met vijf zorgpartners in het programma Tijd voor Verbinding aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. De netwerkorganisatie van Tijd voor Verbinding doet dat door een bottom-up beweging op gang te brengen van en tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten om de zorg gerelateerde schade verder terug te dringen. Streven is om te komen tot een nog verdere daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de ziekenhuizen. 

 

Meer weten? 

Op de volgende plekken vindt u meer informatie over de standpunten en activiteiten van de NVZ op het gebied van kwaliteit van zorg: 

Contact
Afbeelding
Tom Ponjee

Tom Ponjee

manager Strategie & Communicatie
t.ponjee@nvz-ziekenhuizen.nl