Ziekenhuischeck

Hoe weet je of een ziekenhuis goede kwaliteit biedt? Bij welk ziekenhuis kun je het beste terecht voor een behandeling? Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben ziekenhuizen de website Ziekenhuischeck gemaakt.

Ziekenhuizen houden veel gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of heropnames. Maar ook over het resultaat van een operatie. Zijn er complicaties geweest en is de uitkomst zoals verwacht? Al deze informatie staat op Ziekenhuischeck. Je kunt de resultaten van ieder ziekenhuis bekijken. Ook kun je ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

De cijfers op Ziekenhuischeck komen uit indicatoren die ziekenhuizen moeten bijhouden voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. De wachttijden zijn verzameld van de websites van de ziekenhuizen, en berekend door Dutch Hospital Data. De rapportcijfers zijn afkomstig uit landelijk onderzoek.

Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra. Alle Nederlandse ziekenhuizen doen mee. Ziekenhuischeck is online gegaan op 4 oktober 2018.

Kijk op www.ziekenhuischeck.nl.