Samen beslissen

Campagne over samen beslissen in het ziekenhuis

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter. Vier op de tien patiënten hebben nu niet de ervaring dat zij een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis leveren.

Daarom is op 4 oktober de campagne ‘Betere Zorg begint met een goed gesprek’ van start gegaan. De campagne heeft als hoofddoel artsen en patiënten nog bewuster te maken van het belang van samen beslissen over de meest geschikte behandeling voor de patiënt. Daarin hebben zij beiden een eigen rol. De arts als specialist op het medische vlak en de patiënt als expert over eigen lijf en situatie.

Zichtbaarheid

De campagne wil een impuls geven aan alles dat door patiëntenorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) wordt gedaan om samen beslissen mogelijk te maken. Want alle partijen hebben dit hoog in het vaandel. Veel initiatieven zijn lokaal en blijven daardoor onder de radar.

Ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en wetenschappelijke verenigingen kunnen met de campagnemiddelen samen beslissen bij artsen en patiënten onder de aandacht brengen. Er is bijvoorbeeld online content beschikbaar, zoals video’s met ambassadeur van de campagne Bart Chabot in gesprek met patiënten en artsen. Patiënten en artsen vinden ook informatie en hulpmiddelen die hen kunnen ondersteunen bij het samen beslissen. Ziekenhuizen, umc’s, wetenschappelijke verenigingen en patiëntenorganisaties hebben de mogelijkheid op de website te laten zien wat zij doen op het gebied van samen beslissen. 

Initiatiefnemers

De campagne is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten en de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De campagne wordt financieel ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Zorginstituut Nederland en ZonMw.

Meedoen met de campagne?

Alle ziekenhuizen in Nederland kunnen aansluiten bij de campagne. In een aantal ziekenhuizen komt u de campagne al tegen. Kijk op de website www.begineengoedgesprek.nl voor meer informatie, ook kunt u zich hier aanmelden als deelnemer en materiaal downloaden uit de toolkit.

Vragen? Neem contact op met Lara ten Bosch, senior communicatieadviseur bij de NVZ.