Geboortezorg

Het is belangrijk dat aanbieders van geboortezorg gezamenlijk werken aan continue, gecoördineerde en kwalitatief goede geboortezorg. Professionals in de ziekenhuizen leveren hieraan een belangrijke bijdrage; enerzijds binnen de eigen organisaties en anderzijds binnen de verloskundige samenwerkingsverbanden. NVZ zet zich in voor het realiseren van randvoorwaarden voor goede, gezamenlijke –integrale- geboortezorg.

 


Documenten