Cao Kenniscentrum

Op deze webpagina's vindt u de officiële tekst, inclusief alle bijlagen, van de Cao Ziekenhuizen 2014-2016 en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten. Als u bent ingelogd op Mijn NVZ dan kunt u ook uitgebreide toelichtingen op de cao en toelichtingen op de AMS lezen.

 

Wijziging Arbowet

06-02-2017 11:18:18

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Doel van de wijzigingen is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. De wet treedt in werking op 1 juli 2017. 

Overleg cao vordert

31-01-2017 15:43:31

De tweede onderhandelingsronde over een nieuwe Cao Ziekenhuizen heeft afgelopen maandag 30 januari 2017 plaatsgevonden. Het was een constructief overleg. Een tweetal onderwerpen zijn verder verkend en uitgediept, namelijk de voorstellen over generatiebeleid en de kwestie van doorbetaling van de ORT tijdens verlof met terugwerkende kracht.