Cao Kenniscentrum

Op deze webpagina's vindt u de officiële tekst, inclusief alle bijlagen, van de Cao Ziekenhuizen 2014-2016 en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten. Als u bent ingelogd op Mijn NVZ dan kunt u ook uitgebreide toelichtingen op de cao en toelichtingen op de AMS lezen.

 

Tegemoetkoming ORT over vakantie vóór 2015

17-07-2017 09:49:56

Werknemers aan wie in 2012, 2013 en/of 2014 onregelmatigheidstoeslag (ORT) is betaald, ontvangen in 2017, 2018 en/of 2019 een eenmalige uitkering. De eerste uitkering vindt plaats in september 2017. Werknemers die afzien van de tegemoetkoming, moeten dit aangeven bij de werkgever vóór 1 augustus 2017. 

Hoe ervaren medewerkers in zorg en welzijn hun werk?

13-07-2017 15:40:07

Op dit moment is het landelijk werkbelevingsonderzoek van de sector zorg en welzijn in volle gang. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor het ministerie van VWS, de werknemers- en de werkgeversorganisaties.