Cao Kenniscentrum

Op deze webpagina's vindt u de officiële tekst, inclusief alle bijlagen, van de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2018. Als u bent ingelogd op Mijn NVZ dan kunt u ook uitgebreide toelichtingen op de cao en toelichtingen op de AMS lezen.

 

Arbeidsmarkttool 2017-2021 beschikbaar

21-03-2018 10:45:07
Ter ondersteuning van het strategisch beleid in uw organisatie is onlangs de nieuwe versie van de Arbeidsmarkttool van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) beschikbaar gekomen. 

Ziekenhuis nog steeds populairste werkveld onder verpleegkundestudenten

21-03-2018 10:35:56

Tweederde van de mbo-studenten en driekwart van de hbo-studenten Verpleegkunde ambieert een baan in een algemeen ziekenhuis, revalidatiecentrum of categorale instelling. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) liet uitvoeren naar de komst- en vertrekredenen van jonge verpleegkundigen en studenten verpleegkunde. Het onderzoek beantwoordt de vraag wat de branche aantrekkelijk maakt voor jongeren en met welke maatregelen de instellingen hun aantrekkelijkheid verder kunnen vergroten.