NVZ-leden in de media: Samenwerken, zorgcoördinatie en inzichten

NVZ-leden in het nieuws

Ziekenhuiszorg staat met regelmaat op de politieke agenda. Een goede zaak; aandacht vanuit Den Haag voor de inspanningen van zorgprofessionals is belangrijk en sorteert voor op de toekomstbestendigheid van de zorg. 
Onderstaande voorbeelden laten zien dat je door samen te werken de zorg beter toegankelijk houdt én patiënten passende zorg kan leveren. Wat natuurlijk heel goed aansluit bij de doelen die met het Integraal Zorgakkoord nagestreefd worden.

Samenwerking Lelie zorggroep en IJsselland Ziekenhuis

Zo bracht minister Kuipers op 23 januari  een bezoek aan het IJsselland Ziekenhuis waar hij de revalidatie-afdeling van de Lelie zorggroep opende. Hij noemt dit een mooi voorbeeld van samenwerking van 2 partijen waardoor patiënten sneller doorstromen en dus zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgen, zonder daarvoor van hot naar her te hoeven. Patiënten ervaren hierdoor meer continuïteit in de zorg en worden beter begeleid tijdens hun herstel. Daarnaast maakt de samenwerking het makkelijker om goed te kijken naar de optimale inzet van beschikbare bedden en personeelscapaciteit.

Lees het volledige bericht op de website van het IJssellandziekenhuis

Tweede Kamerleden bezoeken St. Antonius

Ook het St. Antonius ziekenhuis kreeg op 23 januari bezoek vanuit de Tweede Kamer. De tijdelijke commissie corona kwam langs om inzicht te krijgen in het verloop van de coronacrisis en een goed beeld te krijgen van de verschillende aspecten ervan. De commissie sprak onder andere met verpleegkundigen van de afdeling longgeneeskunde over de situatie destijds en het gevoel en de impact op de collega’s, de patiënten en hun naasten. Daarnaast werd ook gesproken over de relevantie van transparante samenwerking met andere ziekenhuizen. Zo opende het St. Antonius in korte tijd een digitaal informatiecentrum voor beter inzicht in de patiëntstromen en beschikbaarheid van personeel. En startten zij met thuismonitoring, waardoor coronapatiënten eerder naar huis konden om verder te herstellen.

De inzichten die de commissie tijdens dit bezoek heeft opgedaan worden gebruikt in het onderzoeksvoorstel voor de opzet van een parlementaire enquête naar het verloop van de coronacrisis in Nederland.

Lees het volledige bericht op de website van het St. Antonius

Werkbezoek Koning en minister Kuipers in kader van zorgcoördinatie

Op woensdag 25 januari bezocht koning Willem-Alexander samen met minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland in Zeist.

Het ZCC Midden-Nederland is een vergevorderde pilot met één centraal loket voor alle acute zorgvragen uit de regio. In het ZCC werken alle ketenpartners samen om voor zo’n 1,3 miljoen inwoners de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren.

De stuurgroep ZCC brengt binnenkort een advies uit aan de minister over de toekomst van de zorgcoördinatie.

Ook werd er tijdens het bezoek  stilgestaan bij het leveren van acute zorg door de ambulance. Ambulancezorg is meer dan alleen vervoer van patiënten, er wordt meteen acute zorg geleverd direct op de plek waar de patiënt op dat moment is. Medewerkers van de Regionale Ambulancezorg Voorziening Utrecht (RAVU) gaven de Koning en minister uitgebreide toelichting.

Ten slotte was er aandacht voor het monitoren en behandelen van patiënten thuis. Medewerkers van het St. Antonius ziekenhuis toonden de mogelijkheden om ziekenhuiszorg thuis te bieden met behulp van slimme meetapparatuur en een gebruiksvriendelijke app.

Lees het volledige bericht op de website van het St. Antonius

Lees meer over