Waardegedreven zorg

De beste uitkomsten voor de patiënt. Dat is de kern van waardegedreven zorg. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten welke zorg de beste uitkomsten geeft, welke uitkomst past bij de patiënt, en hoe je deze kennis en informatie ophaalt en toepast in het reguliere zorgproces. Om ziekenhuizen en revalidatie-instellingen hierbij te ondersteunen, is de NVZ het programma Waardegedreven zorg (WGZ) gestart. 

Doel

Het programma Waardegedreven zorg richt zich op 3 pijlers: 

  • leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie
  • leren en verbeteren op basis van patiëntervaringen
  • implementeren van samen beslissen


Lees meer over dit programma op de website van Waardegedreven zorg

Tijdlijn

Het programma Waardegedreven zorg loopt van 2018-2022 en is gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord MSZ 2018. In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten. Dit bepaalt de koers voor verdere activiteiten op het gebied van waardegedreven zorg.

Resultaten

Vanuit het programma Waardegedreven zorg ondersteunt de NVZ haar leden met: 

Het programma Waardegedreven zorg heeft 6 concrete ambities gesteld voor 2022 op het gebied van Samen beslissen, gebruik van uitkomstinformatie en het meten van patiëntervaringen. De voortgang van deze ambities worden jaarlijks gemeten met de scan WGZ. Bekijk de resultaten: Scan WZG 2021, Scan WGZ 2022.

Toolbox

Om de ambities waar te maken, organiseert de NVZ regelmatig bijeenkomsten voor leden. Bijvoorbeeld masterclasses voor bestuurders of cliëntenraden, workshops en intervisiebijeenkomsten. Ook ontwikkelt de NVZ praktische tools om zelf mee aan de slag te gaan, zoals de Routekaart WGZ

Kijk voor een overzicht van alle tools op de website www.wgz-ziekenhuizen.nl