Open brief: voorkom dat mensen ziek worden door armoede

Nieuws

Zet alles op alles om te voorkomen dat mensen ziek worden door armoede. Dat is de boodschap van de open brief (pdf) van artsenorganisatie KNMG die de NVZ, samen met ruim 70 andere organisaties, heeft ondertekend. Op 22 maart is de brief aangeboden aan minister Schouten van Armoedebeleid en staatssecretaris Van Ooijen van VWS.

Bestaanszekerheid garanderen

In de brief bepleiten de partijen dat iedereen in Nederland een kans op een zo gezond mogelijk leven moet hebben. Dit kan bereikt worden door bestaanszekerheid te garanderen: de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, de zekerheid van werk en van mee kunnen doen in de samenleving. Maar ook de zekerheid van een dak boven je hoofd in een geschikte en betaalbare woning, gezond eten en goed onderwijs.

Symptoombestrijding

Als mensen geen bestaanszekerheid hebben kunnen zij daar ziek van worden. Veel artsen hebben nu het gevoel dat ze vooral aan symptoombestrijding doen. Zo schrijven ze bijvoorbeeld slaappillen voor aan mensen die wakker liggen omdat hun baan op de tocht staat. Ervaringsdeskundige Martin Pragt: “We moeten voorkomen dat mensen door stress en onmacht over hun situatie gezondheidsproblemen krijgen.”

Bekijk de brief (pdf) en lees meer over de inhoud van de brief op de website van de KNMG.

Lees meer over