Kwaliteitsinformatie transparant op Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl

Nieuws

Toegankelijke en begrijpelijke informatie over de kwaliteit van zorg is belangrijk voor patiënten om een keuze te maken voor passende zorg. Ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen delen daarom kwaliteitsinformatie, patiëntervaringen en actuele wachttijden op de websites Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck. Vanaf 1 juli 2024 zijn de websites geüpdatet met nieuwe cijfers. Hiermee dragen de Nederlandse ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen bij aan steeds meer transparantie in de zorg.

Transparant over kwaliteit

Er is regelmatig discussie over hoe je als patiënt weet waar je moet zijn voor de beste behandeling. Het gezamenlijke doel van de initiatiefnemers van Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck is om meer inzicht te geven in de kwaliteit van zorg aan de patiënt, zodat patiënten een geïnformeerde keuze kunnen maken. Om het proces voor meer transparantie te versnellen, heeft minister Dijkstra (VWS) in overleg met het veld een aantal acties aangekondigd om de informatiepositie van patiënten te verbeteren. Eén van de websites met kwaliteitsinformatie is Ziekenhuischeck.nl. Dat schrijft de minister in een brief aan de kamer op 18 juni.

De NVZ, NFU en RN vinden het belangrijk om de cijfers over de kwaliteit van zorg transparant te maken voor cliënten, patiënten en geïnteresseerden. Op Ziekenhuischeck staat daarom kwaliteitsinformatie over de behandeling van 36 aandoeningen en 13 algemene kwaliteitsthema’s. De informatie is afkomstig uit de indicatoren die ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen jaarlijks verplicht aanleveren aan de overheid. Zodra er meer kwaliteitsinformatie beschikbaar komt, wordt dit toegevoegd aan Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck. Ook dit jaar zijn beide websites uitgebreid met nieuwe informatie.

Over Ziekenhuischeck

Op Ziekenhuischeck kunnen patiënten actuele kwaliteitsinformatie vinden. De site toont bijvoorbeeld hoe vaak een zorginstelling een bepaalde behandeling uitvoert en het aantal complicaties. Ook toont de site actuele wachttijden, patiëntervaringen, en hoeveel patiënten jaarlijks in het ziekenhuis komen. 

Wat zeggen de cijfers?

Bij alle resultaten staat in begrijpelijke taal uitgelegd wat de cijfers zeggen over de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis of revalidatie-instelling. Hierbij kunnen ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen zelf een toelichting geven bij een cijfer. Waarom scoren zij lager of juist hoger dan gemiddeld? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De toelichtingen zijn minstens zo belangrijk als de cijfers zelf. 
Nieuw is dat steeds meer ziekenhuizen en umc’s ook extra informatie geven over met welke andere instellingen ze samenwerken bij complexe aandoeningen en over de samenwerking in regionale multidisciplinaire overleggen. 

Over Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck

Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck zijn een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN), in samenwerking met Dutch Hospital Data (DHD). Alle Nederlandse ziekenhuizen, umc’s en de bij RN aangesloten instellingen doen mee. Steeds meer patiënten, cliënten en overige belangstellenden weten de sites te vinden. Zo werd Ziekenhuischeck in 2023 door meer dan een half miljoen mensen bezocht. 

Ontregel de zorg

Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck maken gebruik van reeds aangeleverde en openbare cijfers om extra administratieve lasten te voorkomen. De informatie is herleidbaar vanuit het Openbaar Databestand dat jaarlijks wordt gepubliceerd. 
Naast Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck is ook op andere plekken informatie over kwaliteit beschikbaar. Op de overheidssite Zorginzicht staat een compleet overzicht van websites met openbare data.

 

Lees meer over