Transparantie kwaliteit van zorg

Ziekenhuizen en revalidatiecentra meten en verbeteren continu de kwaliteit van zorg, en delen deze informatie met externe toezichthouders en zorgverzekeraars. Voor patiënten en cliënten is kwaliteitsinformatie ook van belang. Zodat zij snel informatie over de juiste zorg kunnen vinden. En samen met hun zorgverleners kunnen beslissen welke zorg passend is. De NVZ vindt het belangrijk om de cijfers over de kwaliteit van zorg transparant te maken voor patiënten, cliënten en geïnteresseerden. Dit gebeurt via de websites Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck.

De NVZ werkt hierin samen met de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), Revalidatie Nederland (RN) en Dutch Hospital Data (DHD).

Relevant, begrijpelijk en objectief

Wat goede kwaliteit is, is voor iedere patiënt of cliënt anders. De focus van de websites Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck ligt op het transparant maken van bestaande, objectieve informatie over de kwaliteit van zorg. Uit verschillende databronnen is een selectie gemaakt van cijfers die onderscheidend zijn, iets zeggen over de uitkomst van zorg of die aansluiten bij de behoefte van de patiënt. Alle informatie wordt vertaald naar begrijpelijke taal op B1-niveau.

Op deze manier vormen de websites Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck een aanvulling op andere online patiëntinformatie. De websites tonen een selectie van de volledige set kwaliteitsinformatie van DHD. Ontwikkeling van de websites vindt plaats via periodiek gebruikersonderzoek onder patiënten en cliënten, en in samenwerking met de zorginstellingen.
 

Kwaliteit, wachttijden en patiëntervaringen

Ziekenhuizen en revalidatiecentra zijn transparant over de kwaliteit van veelvoorkomende aandoeningen en over kwaliteitsthema’s. Op Ziekenhuischeck vinden patiënten bijvoorbeeld ook actuele wachttijden, patiëntervaringen en informatie over samen beslissen en digitale zorg.
 

Vergelijken en samenwerken

Op Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck staat een vergelijkingstool. Hiermee kun je cijfers van ziekenhuizen en revalidatiecentra onderling vergelijken. Heeft een zorginstelling cijfers die afwijken van het landelijk gemiddelde? Dan kan de zorginstelling dit zelf toelichten. Zorginstellingen geven ook informatie over hun samenwerkingsverbanden en netwerken. Bijvoorbeeld over met welke andere ziekenhuizen en zorginstellingen zij samenwerken bij complexe operaties of behandelingen.
 

Ontregel de zorg

Het doel van kwaliteitscijfers verzamelen, is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De registratie van informatie moet daarom efficiënt worden georganiseerd. De NVZ is voorstander om informatie via één aanbieder te verzamelen. Met goede afspraken over de governance en zonder onnodige administratieve lasten of extra kosten. Voor Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck wordt daarom gebruik gemaakt van bestaande openbare kwaliteitsregistraties en uitkomstinformatie.
 

Integraal Zorgakkoord

In het Integraal Zorgakkoord hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen afgesproken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en om transparant te zijn over de uitkomsten. De bedoeling is om kwaliteit door de bril van de patiënt te bekijken. Bijvoorbeeld door Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs) te publiceren. In 2025 moeten alle ziekenhuizen en andere zorgaanbieders PROMs en PREMs hebben ingevoerd.


Doelstellingen

De NVZ vindt het belangrijk om de cijfers over de kwaliteit van zorg transparant te maken voor patiënten, cliënten en geïnteresseerden. We willen het volgende bereiken:

1 Transparant over kwaliteit
Ziekenhuizen en revalidatiecentra zijn transparant over hun kwaliteit, wachttijden en patiëntervaringen via de websites Ziekenhuischeck en Revalidatiecheck. De informatie kan worden gebruikt voor keuze-informatie en samen beslissen.

2 Objectief, relevant en begrijpelijk
De focus ligt op het transparant maken van objectieve informatie. Deze informatie moet van toegevoegde waarde zijn voor de patiënt, en in begrijpelijke taal op B1-niveau worden gedeeld.

3 Geen onnodige administratieve lasten
Kwaliteitsregistraties moeten zo efficiënt mogelijk worden ingeregeld. Dat betekent dat aanlevering via één aanbieder loopt, dat er geen dubbele registraties zijn en dat ziekenhuizen en revalidatiecentra geen extra kosten hebben voor het transparant maken van kwaliteit.


Meer weten?

Op de volgende plekken vindt u meer informatie over transparantie van kwaliteit:

Contact
Afbeelding
Tom Ponjee

Tom Ponjee

manager Strategie & Communicatie
t.ponjee@nvz-ziekenhuizen.nl