Gelijke kans op zo gezond mogelijk leven voor iedere Nederlander

Nieuws

Iedereen in Nederland moet een gelijke kans hebben op een zo gezond mogelijk leven. Om dat te bereiken moet de ‘bestaanszekerheid’ worden gegarandeerd. Dit houdt in: een stabiel en voldoende besteedbaar inkomen en de mogelijkheid tot gezond eten, onderwijs en veilig werken en wonen.

Dit is een van de kernpunten van de open brief aan het kabinet van artsenfederatie KNMG en ruim 70 organisaties. De NVZ is een van de ondertekenaars net als de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, FNV, de Nederlandse Zorgautoriteit, GGD GHOR Nederland, sportkoepel NOC*NSF en verschillende ouderen- en jongerenbonden. De brief wordt aangeboden aan minister Schouten van Armoedebeleid en staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid.  

Bestaanszekerheid belangrijke sleutel tot oplossing

Veel artsen hebben nu het gevoel dat ze vooral aan symptoombestrijding doen. Ze schrijven slaappillen voor aan mensen die wakker liggen omdat hun baan op de tocht staat. Een kind met astma veroorzaakt door een schimmelig huis, krijgt een puffer. Het is dweilen met de kraan open, vinden de ondertekenaars.

Een ongezonde leefstijl wordt vaak veroorzaakt door stress en zorgen. Door het bevorderen van preventie zijn belangrijke gezondheidsvoordelen te behalen. Inzet op een vroegtijdige aanpak van sociale problematiek kan ziekte en zorg voorkomen. Bestaanszekerheid is hier onlosmakelijk aan verbonden en is voor de NVZ reden om de brief van de KNMG mede te ondertekenen.

Brede steun

Leefstijl en de sociale en fysieke omgeving bepalen voor bijna zeventig procent iemands gezondheid. De impact van de medische zorg op gezondheid van mensen is slechts elf procent. Dat artsen het probleem niet alleen kunnen oplossen, blijkt uit de brede steun voor het initiatief van de KNMG.

Open brief - Voorop voor gelijk gezondheid.

Aandacht in de media

De open brief van de KNMG aan het kabinet aanleiding tot berichtgeving in de media:

Lees meer over