Waardevolle zorg

Wat waardevolle zorg is, dat bespreken én bepalen patiënt en behandelaar samen. Met handige hulpmiddelen en de juiste vaardigheden voeren zij het gesprek over de gewenste uitkomst. En beslissen op basis daarvan samen over de aanpak.  

 
 

Gesprek tussen patiënt en hulpverlener 

Bij waardevolle zorg zijn 2 aspecten heel belangrijk: keuzes maken in overleg met de patiënt en continu leren en verbeteren aan de hand van beschikbare data. Het gesprek tussen patiënt en zorgverlener gaat over wat medisch en technologisch mogelijk is. Maar ook over kwaliteit van leven, dagelijks functioneren en mentaal welzijn. Ook niet behandelen is een mogelijkheid. 

Informatie voor leren en verbeteren 

Ziekenhuizen zorgen ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is voor het maken van keuzes. Bijvoorbeeld informatie van Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl, waarop ziekenhuizen en revalidatie-instellingen kwaliteitscijfers en behandelresultaten publiceren. Ziekenhuizen en zorgprofessionals gebruiken deze informatie ook om te leren en te verbeteren. 

Sturen op uitkomsten 

Voor beide doelen – samen keuzes maken en leren en verbeteren - is een verschuiving nodig: van proces- en structuurindicatoren naar sturen op uitkomsten. Belangrijke uitkomstindicatoren zijn ‘patient reported outcome measures’ (PROMs) en ‘patient reported experience measures’ (PREMs). Met die data weten we of de zorg ook echt van waarde was, en maken we gebruik van uitkomsten die patiënten waardevol vinden. 

Patiëntervaringsmonitor 

Om patiëntervaringen te kunnen meten en te benchmarken, kunnen ziekenhuizen en categorale instellingen gebruik maken van de Patiëntervaringsmonitor (PEM). Met de PEM hebben ziekenhuizen een gevalideerde vragenlijst in handen, die ze kunnen gebruiken om patiëntervaringen te meten. Ook kunnen ziekenhuizen hun uitkomsten benchmarken. 

Programma’s

  • WGZ 
  • UGZ 
  • TVV 

Standpunten NVZ

  • Preventie 
  • Passende zorg 
  • Kwaliteit van zorg 
  • Medicijnen en hulpmiddelen