Digitale zorg

Ziekenhuizen bieden steeds meer vormen van digitale zorg aan. Dit leidt tot meer tijd met de patiënt, juiste zorg op de juiste plek en betere betaalbaarheid van zorg. Ook kunnen patiënten meer regie nemen op de eigen gezondheid.  

 

Ondersteuning door technologie 

Technologie ondersteunt patiënt en zorgverlener op verschillende manieren. Artificiële intelligentie (AI) en big data helpen bijvoorbeeld bij het stellen van de diagnose en het maken van een behandelplan. Gegevens die in het ziekenhuis worden verzameld, kunnen worden verrijkt met data van de patiënt. Bijvoorbeeld uit ‘wearables’ en apps. Ook ondersteunt technologie bij samen beslissen en leren en verbeteren.  

Meer zorg thuis 

Dankzij de inzet van e-health, thuismonitoring en thuisdiagnostiek kunnen patiënten vaker zorg thuis of elders in het netwerk ontvangen. Contact met een zorgverlener kan vaak ook via een beeldverbinding. Zelfmonitoring kan een gezondere leefstijl bevorderen en preventief werken.  

Gegevensuitwisseling stroomlijnen 

Tijdige en adequate gegevensuitwisseling is cruciaal om zorg thuis of in het netwerk rond de patiënt te kunnen leveren. Dit moet wel veilig gebeuren. Standaarden voor gegevensuitwisseling zijn essentieel. De NVZ ondersteunt de regierol van de overheid op dit gebied. Ook stimuleert de NVZ het breder implementeren van successen op het gebied van digitalisering. 

Kosten beheersbaar 

De kosten van nieuwe technologie moeten beheersbaar blijven. We onderzoeken onder meer of gezamenlijke inkoop van ICT-investeringen kan worden versterkt.  

Programma’s

Standpunten NVZ