CZO Flexlevel

In CZO Flex Level zetten brancheorganisaties en beroepsverenigingen zich in om ook in de toekomst veilige en goede zorg te kunnen bieden en voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te hebben - voor ziekenhuizen en umc’s, thuiszorg en verzorgingshuizen en de ambulancediensten. Samen met zorg- en opleidingsinstellingen flexibiliseert en vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende (vervolg-)opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. CZO Flex Level is een initiatief van de NVZ en de NFU.

Doel

Flexibele opleidingen en leerroutes zijn gebaseerd op bouwstenen in de vorm van EPA’s (entrustable professional activities) en zijn ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel van CZO-erkende opleidingen. En dát levert op veel vlakken resultaten op: 

  • Zorgprofessionals kunnen hun expertise en inzetbaarheid relatief makkelijk verbreden door het behalen van enkele EPA’s in plaats van een volledige opleiding. 
  • Zorgprofessionals krijgen daardoor meer carrièremogelijkheden en worden efficiënter opgeleid.  
  • Zorgorganisaties kunnen professionals flexibel inzetten met het oog op de veranderende zorgvraag en de wisselende capaciteitsbehoefte.  
  • Zorgorganisaties én professionals zijn zo klaar voor de zorgvraag van morgen.

Tijdlijn

In 2019 startte CZO Flex Level, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het programma legde de basis voor een flexibel opleidingsstelsel door het ontwikkelen van de bouwstenen voor flexibel opleiden (EPA’s). Daarnaast werden implementatiemiddelen ontwikkeld die helpen bij de transitie naar een flexibel opleidingsstelsel en de bijbehorende transformatie van toezicht en erkenning door het CZO.  

In 2020 werd de implementatiefase voorbereid. Vanaf 2021 zijn de zorgorganisaties en opleidingsinstellingen begonnen met het implementeren van de vernieuwde flexibele opleidingen en leerroutes.  

Eind 2022 draagt CZO Flex Level het opleidingsstelsel over aan het College Zorgopleidingen (CZO).  

Binnen de zorgorganisaties en opleidingsinstellingen gaat de implementatie van flexibel opleiden door.  
Brancheorganisaties NVZ, NFU, AZN en Actiz en de beroepsverenigingen zullen de zorgorganisaties en opleidingsinstellingen daarin stimuleren en faciliteren. De in CZO Flex Level opgebouwde EPA-expertise wordt ondergebracht en aan praktijk en theorie ter beschikking gesteld vanuit een nieuw zorgbreed EPA Expertisecentrum. 

Contact
Afbeelding
Niels Oerlemans

Niels Oerlemans

senior beleidsadviseur
n.oerlemans@nvz-ziekenhuizen.nl
Lees meer over