Masterclass Patiëntenlogistiek & Capaciteitsmanagement; interviews met oud-cursisten

Oud-cursisten vertellen in onderstaande interviews hoe ze de masterclass hebben ervaren. 

Frank Duijn is teamhoofd OK/CSA in het BovenIJ en lid van projectgroep ICM BovenIJ. Hij deed eerder mee aan de masterclass en deelt zijn ervaringen.

Frank Duijn

“Een integrale aanpak van capaciteitsissues is de enige manier om efficiënt om te gaan met schaarse middelen en mensen in een ziekenhuis.”
 

Waarom schreef je je in voor de masterclass Patiëntenlogistiek & Capaciteitsmanagement?

Ik ben al langer geïnteresseerd in de integrale aanpak van patiëntenstromen in een ziekenhuis. We hebben in het ziekenhuis al een aantal initiatieven ontwikkeld, zoals een wekelijks planningsoverleg met functionarissen van verschillende afdelingen. Een - met name operationeel - overleg waarin we de knelpunten van de afgelopen weken bespreken en 2 weken vooruitkijken. Ik was benieuwd hoe afspraken op tactisch en strategisch niveau kunnen bijdragen aan het beter gebruiken en verdelen van de benodigde capaciteit. We zijn een relatief klein ziekenhuis, maar we richten ons nu nog te veel op deelaspecten van die stromen. Juist omdat we niet zo groot zijn, leek het mij goed om het integrale aspect zichtbaar te krijgen.
 

Zijn je verwachtingen van deze cursus uitgekomen?

Ja. Ik vroeg me af of het mogelijk is om met behulp van tools, die gebruik maken van aanwezige of nieuwe data, iets te zeggen over de benodigde capaciteit en resources. Op de korte, maar juist ook op de langere termijn. Is het mogelijk om op basis van diezelfde data scenario’s uit te werken als ondersteuning van belangrijke besluiten en afspraken met bijvoorbeeld vakgroepen? Kun je samenhang creëren met al die verschillende belanghebbenden in een ziekenhuis vanuit het perspectief van integraal capaciteitsmanagement? Al deze aspecten kwamen aan bod in de cursus dus aan die verwachtingen werd voldaan.
 

Hoe vond je de begeleiding van de trainers en de gastdocenten?

De begeleiding van de trainers was persoonlijk en enthousiast, maar als OK teamhoofd ben ik niet per se onderlegd in statistiek en de daarbij horende wiskunde. Het was voor mij op sommige momenten behoorlijk aanpoten om alles te kunnen volgen, maar er was voldoende ruimte om vragen te stellen. De gastdocenten gaven een inkijk in hoe deze kennis praktisch werd toegepast in verschillende ziekenhuizen, waardoor het ook meer begon te leven.
 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd?

Ik heb geleerd dat een integrale aanpak van capaciteitsissues de enige manier is om efficiënt om te gaan met schaarse middelen en mensen in een ziekenhuis. Zeker nu de arbeidsmarkt zo ongelofelijk onder druk staat, lijkt me dat meer dan ooit belangrijk.
 

Waarom raad je deze cursus aan anderen aan?

Als je de patiënt echt centraal wil zetten, zoals in menig missie statement van zorginstellingen wordt vermeld, dan zal je dat integraal moeten doen. Het zoveel mogelijk voorkomen van variabiliteit in al die processen is de sleutel.

 Beleidsadviseur en coördinator Francis Bongers weet als geen ander wat deze masterclass je allemaal kan brengen. Zij heeft deze masterclass met succes afgerond en neemt je mee in haar ervaringen.

“We hebben nu de neuzen dezelfde kant op staan, versterken elkaar”

 

Wat is je functie en waar werk je? 

Ik werk als beleidsadviseur transmurale zorg en coördinator van het transferbureau in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.
 

Waarom heb je je ingeschreven voor de masterclass Patiëntenlogistiek & Capaciteitsmanagent? 

Ik wilde meer inzicht krijgen in hoe patiëntenlogistiek en capaciteitsmanagement werkt. En of deze inzichten niet alleen binnen de muren van de instelling, maar ook  door de keten heen van eerste lijn naar ziekenhuis en van ziekenhuis naar Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) te gebruiken zijn. 
 

Zijn de  verwachtingen waarmee je aan de masterclass begon uitgekomen? 

Absoluut. Er moest echt wel eens bij mezelf een vertaling gemaakt worden van de geboden stof naar ketenzorg in plaats van de keten binnen het ziekenhuis, maar dit ging me goed af. 
 

Hoe vond je de begeleiding van de trainers en de gastdocenten?

Uitstekend, ik vond de gastdocenten inspirerend en zeker van meerwaarde. 
 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd? 

Dat strakke logistieke processen leiden tot effectief en efficiënt gebruik van capaciteit, met een verhoging van medewerkerstevredenheid en doelmatigheid in service en kwaliteit van zorg. En dat daarbij niet de oplossing automatisch meer bedden of meer personeel hoeft te zijn. Zeker in de samenwerking met de VVT echt een hot item, want ieder ziekenhuis heeft te maken met verkeerd-bed-problematiek. En hoe kan je hieruit ook in de samenwerking met de VVT meerwaarde halen. Impact van variabiliteit, wachtrijtheorie, allemaal zaken die beïnvloedbaar zijn, óók vanuit het ziekenhuis naar VVT.
 

Waarom zou je deze masterclass aan anderen aanraden? 

Ik spreek nu de taal van mijn collega’s in het ziekenhuis, die ook de opleiding hebben gedaan. We hebben de neuzen dezelfde kant op staan en versterken elkaar. Ik kan nu mijn onderbuikgevoel onderbouwen, omdat ik weet hoe ik tot een theoretische onderbouwing van standpunten in capaciteit kan komen. En wezenlijk verbetervoorstellen doen, implementeren en evalueren.

Optometrist Lisanne Vlot wilde meer inzicht krijgen in patiëntenstromen, inclusief praktijkvoorbeelden. Die kreeg ze, tijdens de masterclass Patiëntenlogistiek & Capaciteitsmanagement. 

Lisanne Vlot

"Analyseren van data kan al snel in chaos uitmonden. Belangrijk om eerst stil te staan bij het doel en de patiëntenstroom van de analyses, en dan gericht aan de slag te gaan."

 

Wat is je functie en in welk ziekenhuis/instelling werk je? 

Op dit moment werk ik als optometrist op de polikliniek Oogheelkunde in het Albert Schweitzerziekenhuis (Dordrecht). In deze functie werk ik ondersteunend mee in de spreekuren van de oogarts. Daarnaast ben ik betrokken bij het planteam van de polikliniek, waarbij mijn rol met name zit in het tactisch plannen. Hierbij doe ik analyses van de bezetting van de spreekuren en de voortgang van de productie. Door dit op de polikliniek frequent te monitoren, kunnen we waar mogelijk bijsturen voor een balans tussen toegangstijd en wachtlijst, met oog op de werkdruk. 
 

Waarom heb je je ingeschreven voor de masterclass Patiëntenlogistiek & Capaciteitsmanagement? 

Om het analyseren van data specifieker te maken en er zo doelgerichter mee aan de slag te kunnen. Hierbij vind ik het ook belangrijk om een goede vertaalslag te maken om het team en artsen hierin te kunnen betrekken.  
 

Met welke verwachtingen begon je aan deze cursus en zijn deze verwachtingen uitgekomen? 

Ik verwachtte nieuwe inzichten wat betreft patiëntenstromen en hoe die integraal geïnterpreteerd kunnen worden. Met daaraan gekoppelde praktijkvoorbeelden waarmee ik ook zelf aan de slag kan gaan. Deze verwachtingen zijn zeker uitgekomen, vooral in de eindopdracht komt het praktische vraagstuk naar voren. Het analyseren voor deze opdracht is pittig, maar leerzaam en toepasselijk voor mijn werkplek.  
 

Hoe vond je de begeleiding van de trainers en de gastdocenten?

De trainers van de masterclass zijn ervaren en toegankelijk waardoor zij goed in de praktijk mee kunnen denken. Er is ook ruimte om tijdens de masterclass vraagstukken op tafel te leggen die dan worden meegenomen in het verhaal. Door de gastdocenten is het een afwisselend programma met informatie vanuit het werkveld op het gebied van capaciteitsmanagement, data-analyse en wetenschappelijk onderzoek.  
 

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd? 

In de praktijk is het analyseren van data al snel een chaos als er geen duidelijke vraagstellingen zijn. Voor mij is het dus een belangrijke les om eerst stil te staan bij het doel en de patiëntenstroom van de analyses zodat ik hiermee gericht aan de slag kan.  
 

Waarom zou je deze cursus aan anderen aanraden? 

Capaciteitsmanagement speelt een steeds grotere rol in het ziekenhuis, zowel op de OK, kliniek en polikliniek. Maar ook bij de instroom via de spoedeisende hulp of juist de uitstroom naar bijvoorbeeld revalidatie of verpleeghuis. Daar is een integrale kijk op capaciteitsmanagement voor nodig en die komt in deze cursus uitgebreid aan bod. Daarnaast is het prettig om met andere deelnemers ervaringen uit te wisselen.