Online lunchcafé Samenwerking in de keten (ActiZ en NVZ)

Steeds vaker werken ziekenhuizen en VVT-organisaties samen om passende zorg voor  patiënten te bieden. Met name voor de groeiende groep (kwetsbare) ouderen of voor mensen met een acute zorgvraag, zijn regionale oplossingen nodig om de toenemende zorgvraag op te vangen. Regionale samenwerking is dan ook één van de grote opgaves in het IZA. Maar wat is er mogelijk? En hoe ziet samenwerking eruit in de praktijk? Wil jij meer weten over ketensamenwerking tussen ziekenhuiszorg en VVT, en laat je je graag inspireren? Kom dan naar het online lunchcafé 'Samenwerking in de keten' op 4 juni. Het lunchcafé is een coproductie van ActiZ en de NVZ.

Programma

Twee inspirerende voorbeelden laten zien hoe zij de samenwerking tussen de 1e en de 2e lijn hebben vormgegeven. Ziekenhuis Elkerliek en VVT-organisatie Savant vertellen meer over het integrale spoedplein dat zij, samen met andere zorgaanbieders in de regio Helmond, hebben ingericht. Hoe ziet de samenwerking eruit? Wat levert dit op? En wie zijn betrokken? 

Ziekenhuis OLVG en VVT-organisatie Cordaan geven inzicht in de samenwerking die zij recent zijn aangegaan voor kwetsbare oudere patienten. Het aantal kwetsbare ouderen in Amsterdam stijgt snel. Steeds vaker worden kwetsbare ouderen opgenomen in het ziekenhuis. Om te voorkomen dat deze ouderen onnodig lang in het ziekenhuis verblijven, is de samenwerking tussen Cordaan en OLVG geïntensiveerd. Waarom hebben zij hiervoor gekozen? En wat betekent dit voor de zorg voor (kwetsbare) ouderen in de regio Amsterdam? En hoe is dit initiatief gefinancierd?

Aanmelden

Tijdens het online lunchcafé kunnen we informeel met elkaar in gesprek, om zo de mogelijkheden te verkennen die er zijn. Het lunchcafé is voor projectleiders, programmamanagers, beleidsmedewerkers en zorgprofessionals die werken aan de samenwerking tussen 1e en 2e lijn in de regio. Je kunt je aanmelden als je werkzaam bent bij een lidinstelling van ActiZ of de NVZ. 

Zien we je 4 juni online tijdens de lunchpauze? Meld je dan snel aan!

Soort
Bijeenkomsten
Datum
04-06-2024
Tijd
12:00 - 13:00
Locatie
Online
Kosten
€ 0.00 p.p.
Lees meer over