Zorgorganisaties bundelen krachten voor gezond en duurzaam voedingsaanbod met Goede Zorg Proef Je

Nieuws

Het aanbieden van goede en duurzame voeding in ziekenhuizen en zorginstellingen draagt bij aan herstel na ziekte, een betere werkomgeving, en een gezonde keuze voor bezoekers. Het project Goede Zorg Proef Je biedt ondersteuning in de transitie naar een gezond en duurzaam aanbod. Inmiddels is er een sterk netwerk ontstaan van ziekenhuizen en zorginstellingen die elkaar inspireren, kennis met elkaar delen, en krachten bundelen om zo samen doelen van het Nationaal Preventieakkoord, het Integraal Zorgakkoord en de Green Deal Duurzame Zorg te halen.

Is je organisatie nog niet aangesloten? Deelnemen is nog mogelijk!

Goede Zorg Proef Je is onderdeel van het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) en biedt zorgorganisaties mogelijkheden voor het realiseren van een gezond en duurzaam voedingsaanbod. Het NPA heeft als ambitie om in 2025 in 50% van de ziekenhuizen het voedingsaanbod voor zowel patiënten, personeel en bezoekers gezond te hebben; en voor 2030 het voedingsaanbod in alle ziekenhuizen gezond. Daarnaast wordt ingezet op een gezonder voedingsaanbod in andere typen zorginstellingen.  

Zorgorganisaties bundelen krachten

Inmiddels zijn bijna 60 ziekenhuizen en ruim 20 andere zorginstellingen aangesloten bij Goede Zorg Proef Je. Zowel de ziekenhuizen als zorginstellingen komen regelmatig online bij elkaar om een specifiek onderwerp over gezonde en duurzame voeding te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten worden succesverhalen met elkaar gedeeld en knelpunten besproken.

In samenwerking met de zorgorganisaties en partners zoals het Voedingscentrum en Kenniscentrum ondervoeding zijn ook verschillende tools ontwikkeld die het veranderproces ondersteunen. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een goede visie op voeding? Wat is de basis voor een goed voedingsaanbod voor patiënten? Hoe creëer je draagvlak onder medewerkers? Al deze tools, en meer, staan op de Goede Zorg Proef Je website.

Voorhoedeziekenhuizen laten flinke verschuiving zien

Er zijn al flinke stappen gezet. In december 2020 ondertekenden 20 ziekenhuizen de intentieverklaring ‘Voorhoedeziekenhuizen in de voeding’ om versneld (in 2022) de doelen van het NPA te halen. Samen zijn ze hard aan de slag gegaan met het voedingsaanbod met goede resultaten tot gevolg. Binnen anderhalf jaar tijd hadden alle voorhoedeziekenhuizen een visie op gezonde voeding voor patiënten, en bijna alle, ook voor medewerkers en bezoekers. In bijna driekwart van de ziekenhuizen is deze voedingsvisie ook geaccordeerd door de raad van bestuur.

Het voedingsconcept voor patiënten is in alle voorhoedeziekenhuizen gebaseerd op de Richtlijnen Goede Voeding en zij voeren hierover gesprekken met de cateraar/keuken. Voor medewerkers is het voedingsaanbod dat binnen de Schijf Van Vijf valt van minder dan 50%, naar boven de 70% gegaan. Voor bezoekers is nog een slag te slaan, bijvoorbeeld door geen ongezonde voeding meer aan te bieden bij de kassa’s.

Meer weten of zelf meedoen?

Goede Zorg Proef Je is een project van Stichting Alliantie Voeding in de Zorg, het landelijke expertisecentrum van voeding in de zorg. De NVZ is partner van het project.

Wil je meer weten?


Ben je geïnspireerd en wil jij ook aan de slag met het voedingsaanbod in jouw ziekenhuis of zorginstelling? Deelname aan het Goede Zorg Proef Je netwerk is kosteloos. Mail naar info@goedezorgproefje.nl.

Lees meer over