Zorgorganisaties aan Tweede Kamer: verduurzaming verdient steun!

Nieuws

In de voorjaarsnota is 42 miljoen euro beschikbaar gesteld om de zorgsector te verduurzamen. Te weinig, stellen ziekenhuizen, ggz-aanbieders, gehandicaptenzorg, umc’s en organisaties voor langdurige zorg in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro nodig is. De brancheorganisaties waarschuwen dat het uitblijven van financiering zorgt voor een vertraging in de realisatie van duurzaamheidsdoelen.

De zorgorganisaties voelen de maatschappelijke urgentie om actief bij te dragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Op dit moment is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van de nationale CO2-uitstoot. De zorgsector wil daarom een ‘duurzame zorg’ worden. Het doel is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050. Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch naar beneden. Om dit te bereiken sloten de zorgorganisaties daarom een Green Deal. Maar de maatschappelijke ambities van de zorgsector vragen wel steun en middelen.

Oproep Tweede Kamer

Naast de eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro, leiden de plannen volgens berekening van de partijen ook tot structurele meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro per jaar. De brancheorganisaties roepen de Tweede Kamer daarom op alsnog te zorgen voor voldoende financiële middelen van de Rijksoverheid. Dit kan door onder andere de nog niet geoormerkte middelen uit het Klimaatfonds voor een belangrijk deel te bestemmen voor de verduurzaming van de zorg. Verduurzaming van de zorg verdient steun van de politiek, zo stellen de zorgorganisaties.

Lees meer over