Virtual Fracture Care app in gebruik bij 12 ziekenhuizen

Nieuws

Sinds 2019 werkt het OLVG volgens de Virtual Fracture Care methode. Patiënten met een relatief simpele breuk of stabiel letsel kunnen na hun bezoek aan het ziekenhuis direct naar huis en krijgen geen poliklinische nacontrole meer. Met behulp van de Virtual Fracture Care app kunnen patiënten thuis aan hun herstel werken. Op dit moment wordt de app succesvol ingezet door 12 ziekenhuizen. 

Thijs Geerdink ontwikkelde de app als onderdeel van zijn promotietraject samen met de traumachirurgen uit het OLVG. Hij vertelt over het gebruik van de app en de doorontwikkeling. 

Informatie en oefeningen in een app 

Geerdink: “We hebben de app ontwikkeld om patiënten te voorzien van de benodigde informatie om thuis goed te herstellen. In de app vinden patiënten informatie over het letsel en instructievideo’s en oefeningen waarmee zij thuis zelf aan de slag kunnen. De app ondersteunt een behandeling waarbij de patiënt de regie heeft: er wordt geen standaardcontrole afgesproken, maar de patiënt kan het herstel zelf managen. Naast de app is er een Breuklijn ingesteld, als er thuis toch vragen of problemen zijn, kunnen mensen bellen met een speciaal telefoonnummer.” 

In gebruik door 12 ziekenhuizen

Geerdink vervolgt: “Begin 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van de app. We wisten dat er al pilots draaiden in Engeland, daar kregen patiënten een informatiefolder op papier mee naar huis. Wij wilden een stap verder en hebben daarom de app ontwikkeld om de patiënt ook digitaal van informatie te kunnen voorzien. Nadat wij onze eerste resultaten publiceerden, was er al gauw veel interesse van andere ziekenhuizen uit Nederland. Het St. Antonius ziekenhuis was het eerste ziekenhuis dat onze werkwijze heeft overgenomen. Daarna begon de COVID-19-periode waardoor de interesse alleen maar toenam. Vervolgens zijn er onder coördinatie van het Santeon-netwerk steeds meer ziekenhuizen mee gaan doen. Op dit moment werken 12 ziekenhuizen met de app. De app is overigens toepasbaar voor alle ziekenhuizen.” 

Voorbeeld van succesvolle samenwerking 

Het is relatief eenvoudig om een ziekenhuis toe te voegen. Het OLVG coördineert dat. Geerdink legt uit: “We willen wel de uniformiteit van de app bewaken, het is de bedoeling dat elk ziekenhuis dezelfde informatie biedt. 2 keer per jaar wordt er vergaderd met alle deelnemende ziekenhuizen, dan kan iedereen input leveren. Zo werken we samen aan de doorontwikkeling van de app. Nu staat bijvoorbeeld het toevoegen van een Q&A en een vertaling in verschillende andere talen op de wensenlijst. Elk ziekenhuis betaalt een klein bedrag per jaar, daarmee bekostigen we nieuwe content, vertalingen of updates. Bij de volgende update wordt bijvoorbeeld een zoekfunctie toegevoegd. Ook hebben we met meerdere ziekenhuizen samen nieuwe filmpjes van oefeningen opgenomen. De app is als het ware de spil in deze samenwerking.” 

Tevredenheid bij patiënten en zorgverleners

 Uit onderzoek van het OLVG blijkt dat een behandeling via Virtual Fracture Care veel voordelen biedt. Zowel de gezondheidsuitkomsten als de tevredenheid van patiënten blijft gelijk of verbetert. Daarnaast neemt het aantal poliklinische controleafspraken af met meer dan 90% en het aantal huisartsbezoeken neemt niet toe. Geerdink: “Ook de zorgverleners zijn enthousiast. In de voorbereiding op implementatie van de app wordt er veel overlegd door de verschillende afdelingen. Er wordt nu meer gewerkt volgens een strak protocol; dat levert tijdswinst op.” 

Geerdink besluit: “De app is geen medisch hulpmiddel. We hebben voor het gebruik niet te maken met privacy en regelgeving. Omdat we geen data hoeven te verwerken, is de app ook relatief eenvoudig in te zetten door andere ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen met onze hulp de nieuwe werkwijze in zo’n 3 maanden implementeren. De app is bovendien eenvoudig in gebruik voor de patiënt. Het is dus makkelijk toe te passen en dat verklaart denk ik ook het grote succes.” 

De Virtual Fracture Care app is gratis te downloaden in de AppStore (iPhone) of Google Store (Android).

Lees meer over