Subsidieregeling Kickstart Medicatieoverdracht gepubliceerd

Nieuws

De subsidieaanvraag voor deelname door regionale samenwerkingsverbanden aan de Kickstart Medicatieoverdracht kan ingediend worden. De subsidieregeling Kickstart is 17 januari 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Subsidieaanvragen moeten voor 15 april ingediend te zijn. 

Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar voor de Kickstart Medicatieoverdracht. Hierbij wordt de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting getoetst in de praktijk. Er is in totaal €25 miljoen subsidie beschikbaar gesteld.

Aanvraag indienen

Instellingen die mee willen doen aan de Kickstart, kunnen zich in samenwerkingsverband inschrijven. De aanvraag moet ingediend worden bij DUS-I. Kijk op de website van het programma Medicatieoverdracht in de keten voor meer informatie. 

Informatiebijeenkomsten subsidietraject

In de week van 24 januari worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart. De bijeenkomsten per doelgroep vinden elk 2 keer plaats. Beide bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud. Opgeven voor deze bijeenkomsten kan via het aanmeldformulier. Tijdens deze bijeenkomsten kun je vragen stellen, die zoveel mogelijk direct beantwoord worden.

Lees meer over