Stakingsdag ziekenhuizen: cao in belang van zorgmedewerkers

Nieuws

Medewerkers in ziekenhuizen staken op 16 maart in het kader van de Cao Ziekenhuizen. De NVZ heeft sympathie voor de acties, maar hoopt tegelijkertijd dat de bonden weer snel aan de onderhandeltafel plaatsnemen.

Ziekenhuisgang verpleegkundigen

NVZ-voorzitter Ad Melkert: "Met 13% loonsverhoging in 2 jaar tijd heeft de NVZ een heel goed bod neergelegd voor de zorgprofessionals. Hiermee zijn we tot over de rand gegaan van wat ziekenhuizen kunnen dragen. Het is noodzakelijk om de sector aantrekkelijk te houden voor de medewerkers en de werkdruk te verlagen. In het belang van onze medewerkers en de patiënten hopen wij daarom zo snel mogelijk weer aan tafel te gaan."

Financiële positie ziekenhuizen

Ook verschillende media besteden aandacht aan de ziekenhuisstakingen. In de Telegraaf wijst Melkert wederom op de financiële positie van ziekenhuizen en de stapeling van kosten: "De rekening die nu bij de ziekenhuizen ligt, gaat de spankracht van veel instellingen te boven. Denk aan de stapeling van de loonkosten, energie en de inflatie. Daarvoor hebben we extra geld nodig vanuit Den Haag. De zorgvraag blijft toenemen. Als de wachtlijsten nog langer worden is dit slecht voor de patiënt en schadelijk voor de economie. Indien de politiek niet bijspringt gaan er zelfs ziekenhuizen omvallen en dat is echt geen verzinsel."

Meer informatie over het eindbod van de NVZ en de eerdere oproep van de NVZ aan de minister van VWS

Beluister de bijdrage van NVZ-voorzitter Ad Melkert bij BNR over de cao-onderhandelingen (15 maart 2023)

Lees meer over