Reactie Prinsjesdag: Investeer in het behoud van de medewerkers zorg

Nieuws

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is kritisch over het uitblijven van extra ruimte voor het investeren in zorgprofessionals om ze voor de toekomst te behouden. In de Rijksbegroting staan preventie, passende zorg en de samenwerking tussen zorgaanbieders centraal. De aandacht in de miljoenennota gaat ook uit naar de noodzaak om met het sociaal domein (GGD) samen te werken. Daarover is de NVZ tevreden. 

Toch herhaalt NVZ-voorzitter Ad Melkert een belangrijke boodschap: “Met het Integraal Zorgakkoord en de in de Miljoenennota gestelde ambities wordt veel van de ziekenhuizen en onze zorgmedewerkers gevraagd, dan moet de beloning ook op orde zijn. Die extra loonruimte hebben we nu niet. Het is urgent dat de Tweede Kamer dit gat tijdens de komende begrotingsbehandeling dicht, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt steeds verder oploopt.”

Passende zorg

In de Troonrede staat ook passende zorg centraal. Dat betekent onder meer dat het kabinet streeft naar de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Hiervoor zijn investeringen opgenomen in onder meer de eerste lijn, de uitvoering van het preventieakkoord en digitalisering. “Ook deze zijn onmisbaar om de koers voor de komende jaren te laten slagen”, aldus Melkert.

Stijgende energieprijzen en inflatie

De ziekenhuizen zien zich geconfronteerd met ingrijpende gevolgen van de snel toenemende kosten van inkoop, onderhoud en energie. Door deze inflatie-effecten vrezen ziekenhuizen voor betalingsproblemen in 2022 en 2023. “Wij roepen de Tweede Kamer en minister Kuipers op tot iedere prijs te voorkomen dat salarissen of rekeningen niet kunnen worden betaald. Want we hebben iedereen ontzettend hard nodig om uitgestelde zorg in te halen en klaar te zijn voor het opvangen van Covid- en grieppatiënten”, aldus de NVZ-voorzitter.