Oproep aan politiek: ‘Help patiënten fitter de operatie in te gaan’

Nieuws

Vergoed programma’s die patiënten fit maken voor een operatie. Daarvoor pleiten de NVZ, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Patiëntenfederatie (PF) in een brief aan de Tweede Kamer. Deze programma’s worden ook wel prehabilitatie genoemd. Volgens de partijen leidt prehabilitatie tot een sneller herstel van patiënten en bespaart het daarmee zorgkosten.

Vergoeding door zorgverzekeraars

In de brief vragen de organisaties om prehabilitatie in de standaardzorg op te nemen, zodat deze zorg sneller wordt opgeschaald. Dit is nodig omdat nog slechts enkele zorgverzekeraars prehabilitatie vergoeden en niet alle zorgverzekeraars vinden dat prehabilitatie voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’. De partijen vinden dat de wetenschap heeft aangetoond dat prehabilitatie een succesvolle bijdrage levert aan het herstel van patiënten en het daarom vergoed moet worden.

Positieve effecten prehabilitatie

Prehabilitatie kan een doorslaggevende rol spelen bij medische ingrepen, doordat de patiënten in een zo goed mogelijke conditie de operatie ingaan. Dit heeft positieve effecten voor de patiënt en voor de zorg. Zo verbetert de fysieke conditie van de patiënt voor, tijdens en na een (geplande) behandeling. Ook verbetert het zorgresultaat door minder complicaties, minder ligdagen, minder ongeplande heropnames en sneller en beter herstel van de patiënt. Daarnaast wordt de autonomie en betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling vergroot en de kwaliteit van leven verbetert op korte en langere termijn. Dit voorkomt onnodige ziekenhuiskosten en verlaagt druk op de zorg.

Meer lezen?

Lees meer over