NVZ tekent integraal zorgakkoord

Nieuws

Voorzitter Ad Melkert heeft op vrijdag 16 september namens de NVZ het integraal zorgakkoord (IZA) ondertekend. De leden van de NVZ waren eerder al akkoord gegaan met de afspraken in het akkoord. 

Goede zorg voor de patiënt

De NVZ tekent het Integraal Zorgakkoord, omdat dit bijdraagt aan het toekomstbestendig en toegankelijk houden van de zorg. Voor de medisch-specialistische zorg worden belangrijke afspraken gemaakt om de uitdagingen van de stijgende zorgvraag aan te gaan. Deze gaan over de best passende zorg voor de patiënt, het behoud van onze medewerkers en samenwerking tussen zorgaanbieders. 

Integraal karakter

De NVZ is positief over het integrale karakter van het hoofdlijnenakkoord. De uitdagingen in de zorg en in het sociaal domein vragen om eensgezindheid en bredere samenwerking tussen de zorgaanbieders en met de gemeenten. Met het akkoord wordt op dit gebied een belangrijke stap gezet naar sterkere regionale samenwerking in het belang van patiëntenzorg en preventie. De NVZ vindt het jammer dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) nu nog niet meetekent, maar heeft begrip voor de uitdagingen waar de huisartsen voor staan. Belangrijk is om nu een begin te maken met de uitvoering van het akkoord, waarbij de samenwerking met de huisartsen in de regio cruciaal blijft.

Voorwaarden om akkoord te laten slagen

De leden van de NVZ benoemden ook voorwaarden die essentieel zijn voor een succesvolle uitvoering van het akkoord. Zo pleit de NVZ ervoor dat de partijen zo snel mogelijk, onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een begin maken met een samenhangende werkagenda en de uitvoering ervan. Hiermee kan het integrale karakter van het akkoord worden geborgd. Ook pleiten de leden van de NVZ voor actie van de Tweede Kamer voor het realiseren van extra loonruimte voor de middengroepen. Daarnaast vragen zij aan VWS en verzekeraars om te voorkomen dat zorgaanbieders in liquiditeitsproblemen komen door de huidige inflatie.

Lees meer over