NVZ: niet onverkort mee met eisen bonden, gesprek altijd mogelijk

Nieuws

De NVZ kan niet onverkort meegaan met de eisen van de bonden, maar nodigt de bonden wel uit terug aan tafel te komen. De NVZ is erg verbaasd over het feit dat de vakbonden terugvallen op de vertrekpositie zoals in het begin van het onderhandelproces. “En dat terwijl we onder externe begeleiding constructieve vooruitgang hadden geboekt. Het overgaan tot acties is in verhouding tot het eindbod van 13% in 2 jaar tijd buitengewoon disproportioneel”, aldus NVZ-voorzitter Ad Melkert.

Ad Melkert

De NVZ kan eenvoudigweg niet ingaan op alle eisen die de vakbonden noemen in hun ultimatumbrief van 14 februari jongstleden. Daarnaast hebben de voorgenomen acties gevolgen voor de dagelijkse patiëntenzorg en leiden ze tot fundamenteel negatieve financiële gevolgen.

IZA zonder extra geld moeilijk uit te voeren 

KPMG berekende onlangs dat alle ziekenhuizen in de rode cijfers komen als alle eisen van de bonden worden ingewilligd. Melkert: “De ziekenhuizen hebben te maken met een stapeling van kosten, inflatie, energie, hogere inkoopkosten investeringen en loonkosten. Minister Kuipers en de zorgverzekeraars moeten met middelen aansluiten, anders zorgen zij ervoor dat het Integraal Zorgakkoord (IZa) onuitvoerbaar wordt.”

Verantwoordelijkheid 

Zonder extra middelen komt ook de continuïteit van veel instellingen zwaar onder druk te staan en zullen ook onnodige keuzes gemaakt moeten worden op personeel vlak. Melkert: “We willen en kunnen daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen. Ik roep de bonden als belangenbehartiger van werknemers op verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van de branche en daarmee ook de werkgelegenheid in de branche. Kom terug aan tafel, we hadden een goed gesprek. We staan naast onze medewerkers, niet tegenover ze en willen behoud van koopkracht. 13% in 2 jaar tijd is echt heel goed!”

Dinsdagochtend 21 februari werd Ad Melkert geïnterviewd door BNR Nieuwsradio. Luister het interview terug.

Bekijk ook het item van Goedemorgen Nederland, waar Ad Melkert werd geïnterviewd.

 

Lees meer over