NVZ: Green Deal onderstreept urgentie duurzaamheid ziekenhuizen

Nieuws

Met de ondertekening van de Green Deal 3.0 onderstreept de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de urgentie om blijvend in te zetten op verduurzaming. NVZ-voorzitter Ad Melkert: "De Green Deal is van groot belang voor zorginstellingen. Met de ondertekening ervan moeten de duurzame ambities van veel zorginstellingen in de medisch-specialistische zorg de komende jaren concreet gemaakt worden. Niets doen is geen optie."  In de afgelopen jaren ontwikkelden veel ziekenhuizen reeds initiatieven om op een duurzame manier zorg te leveren.

De Green Deal beschrijft concrete doelstellingen op vijf thema’s. De uitstoot van kooldioxide (CO2) moet omlaag en circulair werken moet de regel worden. Dat betekent het verminderen van afval, het tegengaan van voedselverspilling, de inzet van duurzamere bouwmaterialen en efficiëntere inkoop van middelen. Daarnaast moet het geneesmiddelengebruik worden teruggedrongen. Melkert: "En dan praat je niet alleen maar over minder medicijnen maar ook over het stimuleren van hergebruik. Want veel medicijnen die blijven liggen hoeven niet te worden weggegooid." Maar ook preventie is van belang, dus het voorkomen van zorg door bewuster leven en een gezonde werk- en leefomgeving. "Het moet echt van meerdere kanten komen," aldus Melkert. Ook zou het gedachtegoed van duurzaamheid moeten worden geïntegreerd in het zorgonderwijs. 

Kost gaat voor de baat uit

Om ervoor te zorgen dat de Green Deal 3.0-beweging een goede start kent, gaat de kost wel voor de baat uit. De brancheorganisaties in de zorg vragen hun partners, de zorgverzekeraars en VWS, om fors mee te investeren. De ambities om de Green Deal tot een succes te maken komen boven op de uitdagingen waar ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen zich reeds voor zien gesteld. Zoals de krapte op de arbeidsmarkt, uitgestelde zorg en inflatie. In de Green Deal is dan ook afgesproken dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en banken begeleiding bieden bij het oplossen van financiële knelpunten. Bovendien worden de afspraken in de Green Deal in de komende periode omgezet naar sectorplannen. Deze moeten uiterlijk 1 maart 2023 klaar zijn om uit te voeren. Op basis van deze uitvoeringsplannen bespreekt een regiegroep, waar de NVZ onderdeel van is, welke ondersteuning in operationeel en financieel opzicht nodig is en hoe die kan worden geleverd.

Adequate financiering belangrijke randvoorwaarde

De NVZ blijft er bij de uitvoering van de Green Deal 3.0 samen met andere brancheorganisaties (de BOZ-partijen) alert op dat tijdig wordt voorzien in de benodigde financiële investeringsruimte. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat de minister van VWS, in overleg met de minister van EZK, zal voorzien in financiering van de verduurzaming. Er wordt nog gestudeerd op de hoogte van deze investeringen.

 

Lees meer over