Nieuw NVZ-bestuurslid: Leonie Boven

Nieuws

Graag verwelkomt de NVZ met ingang van 1 juli 2024 Leonie Boven in haar bestuur. Zij volgt John Taks op en heeft kwaliteit en organisatie van zorg in haar portefeuille.

Leonie Boven

Leonie Boven was van 2012 tot 2018 werkzaam als klinisch chemicus bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, met als aandachtsgebied hematologie. Daarvoor was ze als immunoloog werkzaam in verschillende academische centra in binnen- en buitenland. Sinds 2018 is Boven actief in verschillende raden van bestuur, van toezicht en van advies. Vanaf oktober 2019 is zij namens de NVZ lid van de raad van advies van Stichting TRIP. Na een periode van 4,5 jaar als lid raad van bestuur van St. Jansdal, is zij sinds maart 2023 voorzitter van de raad van bestuur van St. Jansdal.

Leonie Boven: 
“We staan in de zorg voor grote uitdagingen waarbij toegankelijkheid en kwaliteit onder druk staan. Dat maakt dat we met andere ogen naar de zorg kijken en de zorg op een andere manier gaan organiseren. Met minder nadruk op ziekte en behandeling en meer nadruk op gezondheid en iemands mogelijkheden. Een nog betere samenwerking tussen ziekenhuizen onderling, maar ook met andere zorgverleners, gemeenten, het sociaal domein en inwoners is hierbij noodzakelijk. Vanuit het NVZ-bestuur wil ik me graag inzetten om hierin verdere stappen te zetten en zo de zorg, ook in de toekomst, toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft.”

Voorzitter Ad Melkert is blij met de komst van Leonie Boven in het NVZ-bestuur: “Met Leonie hebben wij een deskundig en ervaren bestuurder toegevoegd aan het NVZ-bestuur. Ik zie ernaar uit om samen te werken aan de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Dit is mogelijk door in lijn met het IZA de zorg slimmer en anders te organiseren. Ook zie ik ernaar uit om samen de kansen en opgaven op te pakken om inzicht in de kwaliteit van zorg te verbeteren en dit in de zorgverlening te gebruiken. Leonie brengt hiervoor met haar ervaring als bestuurder en chemicus de juiste praktijkervaring mee.”