Miljarden nodig voor verduurzaming zorgsector

Nieuws

De verduurzaming van de zorg vraagt om een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van ziekenhuizen, umc’s, GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, apothekers en organisaties voor langdurige zorg. De zorgpartijen roepen de politiek op deze middelen vrij te maken in de Rijksbegroting.

In 2022 tekenden branche- en koepelorganisaties in de zorg samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ). Het doel is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050. Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7% bij aan de totale CO2-uitstoot.

Integraal uitvoeringsplan

Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de GDDZ te realiseren, hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg het Integraal Uitvoeringsplan opgesteld ‘Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’. Hierin staan de doelen, beoogde resultaten, activiteiten en tijdlijnen voor alle thema’s en afspraken uit GDDZ. Op 1 maart is het uitvoeringsplan aangeboden aan de ministeries VWS, EZK, BZK en IenW.

Investeringsbudget

Een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te halen, is de beschikbaarheid van voldoende investeringsbudget voor de zorg. Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen voor de uitvoering van de plannen uit de Green Deal. Ook is niet bekend wanneer de zorg deze benodigde financiële impuls kan verwachten. Naar verwachting leiden de plannen naast de eenmalige investering, ook tot structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro.

Daarom vragen de zorgpartijen aan de politiek en het ministerie van VWS en de andere betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen. Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer over het thema duurzaamheid op de standpuntenpagina van de NVZ.

Lees meer over