Laatste kans voor aanvraag subsidie versterken van zeggenschap

Arbeidsmarkt en werkgeverschap

Heb jij ideeën om de zorg, dienstverlening of manier van werken in jouw organisatie te verbeteren? Het ministerie van VWS verlengt nog eenmaal de subsidie voor het versterken van zeggenschap. Met deze subsidieregeling kunnen organisaties in de zorg, jeugdzorg en het sociaal werk tot 50.000 euro aanvragen met een actieplan om zeggenschap te versterken.  

In ronde 1 en 2 zijn al meer dan 250 actieplannen gesubsidieerd. Het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) ondersteunt organisaties bij het schrijven van een actieplan en subsidieaanvraag. 

Nu er nog eenmaal subsidie wordt verstrekt aan nieuwe organisaties, stimuleert het LAZ organisaties die nog geen subsidie hebben ontvangen om deze kans te pakken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat wanneer professionals in de zorg, jeugdzorg en sociaal werk zelf kunnen beslissen over zaken die hun vak raken, de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk verbetert. Professionals zijn duidelijk over hun wens voor meer zeggenschap, maar het is ook belangrijk om beter voorbereid te zijn op uitdagingen in de toekomst, zoals personeelsbehoud en toegang tot goede zorg en dienstverlening. Om de ingezette zeggenschapsbeweging blijvend te maken, is het belangrijk dat organisaties jaarlijks een actieplan maken om zeggenschap te versterken. 

Over de subsidieregeling

De subsidies worden verdeeld over de verschillende branches: (academische) ziekenhuizen, VVT, GGZ, gehandicaptenzorg, sociaal werk en jeugdzorg. Vanaf 18 november tot en met 16 december 2024 is het subsidieportaal van DUS-I open om de aanvraag in te dienen. Alle informatie over de regeling en criteria zijn te vinden op de website van DUS-I.

Groot aandachtspunt voor organisaties is de voorbereiding. Door voor de zomer te starten, is er voldoende tijd om draagvlak, tijd en ruimte te creëren in de organisatie en de aanvraag in te passen in de financiële plannen van de organisatie.  

Ondersteuning voor een blijvende beweging  

Om zeggenschap verder te versterken en duurzaam te verankeren in organisaties, biedt het LAZ de komende weken professionals, managers en bestuurders een-op-een-begeleiding om efficiënt een sterk actieplan te schrijven en hun subsidieaanvraag succesvol te maken. Daarnaast kan iedereen die op de hoogte wil blijven van de subsidieregeling en de beschikbare hulpmiddelen zich aanmelden voor een speciale subsidiemailing met tips en nieuws.

Het LAZ biedt op de website www.zeggenschapindezorg.nl een groeiend aanbod gratis en laagdrempelige hulpmiddelen aan voor iedereen die, al dan niet gesubsidieerd, zeggenschap wil versterken.

Over het Landelijk Actieplan Zeggenschap

De subsidieregeling komt voort uit het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ). Dit is een gezamenlijk initiatief van beroepsverenigingen V&VN en BPSW en brancheorganisaties ActiZ, de Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, VGN, Sociaal Werk Nederland en Jeugdzorg Nederland om de professionele zeggenschap van verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, begeleiders, sociaal werkers en jeugdzorgwerkers merkbaar te verbeteren. Het ministerie van VWS stelt financiering beschikbaar voor organisaties om hiermee concreet aan de slag te gaan. www.zeggenschapindezorg.nl