Hoe verminderen we piekdrukte op de SEH?

Nieuws

Piekdrukte op de SEH is een groeiend probleem. Steeds vaker moeten ziekenhuizen de deuren van de SEH tijdelijk sluiten. Werkdruk onder medewerkers loopt op, en patiënten krijgen te maken met langere wachttijden. Om de druk op de SEH te verlagen, zoeken ziekenhuizen en umc’s naar manieren om de in-, door en uitstroom te verbeteren. De NVZ en de NFU hebben in kaart gebracht welke initiatieven er zijn, en wat hiervan de succesfactoren zijn. De rode draad: samenwerking en voorspelbaarheid zijn sleutels om de acute zorgketen te ontlasten. 

Piekdrukte op de SEH

De zorgvraag op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis wisselt per dag, en per moment. Op momenten van piekdrukte is de zorgvraag groter is dan de beschikbare capaciteit op de SEH, of in het ziekenhuis. De gevolgen zijn verstrekkend. De patiënt krijgt te maken met langere wachttijden. Er kan een tijdelijke SEH-stop worden afgekondigd. En de werkdruk onder medewerkers neemt toe, wat leidt tot stress of uitval. 

Piekdrukte kan te maken hebben met verschillende factoren. Simpelweg omdat er meer mensen zijn die een acute zorgvraag hebben dan dat er zorgpersoneel op de SEH aanwezig is om te hen helpen. Maar ook door drukte bij andere zorgaanbieders in de keten, door verkeerde verwijzingen of door een tekort aan personeel en bedden in het ziekenhuis kan piekdrukte ontstaan.

Samenwerking en voorspelbaarheid sleutels voor succes

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat de NVZ en de NFU onderzoeken wat je kunt doen om piekdrukte op de SEH te verminderen. Uit het onderzoek onder betrokkenen in het veld komt naar voren dat piekdrukte goed blijkt te voorspellen. De sleutel tot succes ligt in meer samenwerking, om samen de voorspelde drukte op te vangen of te verschuiven. Uit het onderzoek kwamen twee kernpunten naar voren: het optimaliseren van de verbinding tussen de SEH en de huisarts(en)post en het versterken van de eerstelijn. Ook een betere doorstroom naar de rest van het ziekenhuis draagt bij aan de oplossing, zodat het opvangen van de piekdrukte op de SEH een zaak is van de hele zorgketen in het ziekenhuis.

Handreiking met best practices 

Op basis van het onderzoek hebben de NVZ en de NFU 11 initiatieven in kaart gebracht die helpen om de piekdrukte te verminderen. De voorbeelden gaan onder andere over het inrichten van een geïntegreerd spoedplein, het verminderen van het aantal zelfverwijzers op de SEH of het anders inrichten van de triage. Per voorbeeld staat beschreven wat het initiatief inhoudt, hoe je hiermee aan de slag kunt, en in welke regio’s of ziekenhuizen al op deze manier wordt gewerkt. De voorbeelden staan in de handreiking ‘Verminderen piekdrukte op de SEH’. Ook is er ter inspiratie een poster met de 11 voorbeelden beschikbaar.

Geen blauwdruk

De NVZ en de NFU geven aan dat de initiatieven geen blauwdruk zijn voor hoe iedere SEH eruit moet zien. De uitdagingen in de acute zorg verschillen per regio. Een SEH in stedelijk gebied heeft met andere uitdagingen te maken dan de acute zorg in landelijk gebied. Ook lossen de initiatieven niet alle problemen op, zoals personeelskrapte of beschikbaarheid van de acute zorg. De handreiking is bedoeld om kennis te delen, en om binnen de bestaande capaciteit de in-, door- en uitstroom op de SEH te optimaliseren.

Meer weten?

Kijk op Verminderen piekdrukte op de SEH voor alle informatie. Of download de handreiking of de poster. NVZ-leden kunnen zich ook aanmelden voor de kennisnetgroep Acute zorg op NVZ Kennisnet, om vragen, ideeën of knelpunten met elkaar te delen.