Gebruik digitale middelen neemt toe 

Nieuws

Het gebruik van digitale middelen nam in 2022 toe. Dat blijkt uit de jaarlijkse E-healthmonitor van het RIVM, Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL). Zo steeg het aantal zorgverleners dat zegt gebruik te maken van beeldbellen van 55% in 2021 naar 58% in 2022. Verder gaven verpleegkundigen vaker aan digitale technieken in te zetten om de veiligheid van de patiënt te bewaken, zoals een digitale controle op het gebruik van medicijnen. Dit steeg het afgelopen jaar met 11% naar 49%. 

Goede zorg doen we samen - extra

Meerwaarde digitale zorg

In de loop van de jaren zijn steeds meer zorgverleners de meerwaarde van digitale zorg gaan zien. Ze zijn het meest positief over de mogelijkheden om met deze vorm van zorg de eigen regie van de patiënt en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Over de kansen om de werkdruk en de zorgkosten te verlagen of het werkplezier te verhogen, oordelen ze in meerderheid neutraal of licht positief.

Factsheet Hybride Zorg

De NVZ volgt ook de beweging naar de inzet van digitale zorg en publiceert dat via factsheets Hybride Zorg (voorheen factsheet Digitale Zorg). Uit de laatste editie, over het tweede kwartaal van 2022, bleek dat de inzet van geregistreerde zorgvormen op afstand juist wat meer stabiliseert ten opzichte van 2021. “De factsheet wordt gemaakt op basis van vastgelegde verrichtingen binnen NVZ-ziekenhuizen en niet op basis van vragenlijsten onder zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn, zoals in de E-healthmonitor", licht NVZ programmamanager Digitale Zorg Lex Pater toe.

Aanvullen

“Door deze andere invalshoek zijn er verschillen in uitkomsten mogelijk. Het mooie is dat de E-Healthmonitor ook bijvoorbeeld de inzet van digitale middelen door verpleegkundigen laat zien, wat op basis van verrichtingen niet mogelijk is. Op deze manier vullen verschillende vormen van monitoring elkaar aan en dat is waardevol om de beweging van hybride zorg verder te volgen.” 

Lees meer over de E-healthmonitor bij het RIVM 

Lees meer over