Duidelijke uitleg over voorbehouden handelingen

Arbeidsmarkt en werkgeverschap

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door - of in opdracht van - bevoegd zorgpersoneel mogen worden uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn er onduidelijkheden en misvattingen ontstaan over het geven van opdracht tot voorbehouden handelingen en over het overdragen of in opdracht uitvoeren van deze handelingen.

Aan die onduidelijkheid komt nu een einde. VWS heeft heldere en eenduidige informatie opgesteld, waaruit blijkt dat er méér mogelijk is rond voorbehouden handelingen dan je misschien denkt. Deze informatie is in een overzichtelijke brochure en infographic beschikbaar voor zorgverleners. De NVZ heeft meegedacht over de vorm en inhoud.

voorbehouden handelingen

Het scheppen van duidelijkheid is van belang om optimaal mee te bewegen met de zorgpraktijk en arbeidsmarkt. De huidige mogelijkheden binnen de wet BIG bieden daarvoor voldoende mogelijkheden. Voor ziekenhuizen helpt de verduidelijking bij het zo efficiënt mogelijk inzetten van zorgverleners. Een zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaar kan bijvoorbeeld aan iemand die niet zelfstandig bevoegd is, opdracht geven tot het uitvoeren van een voorbehouden handeling. Daarvoor gelden voorwaarden voor de opdrachtgever en opdrachtnemer.  In de brochure staat hierover meer uitleg. Ook het onderscheid tussen functionele en zelfstandige bevoegdheid wordt daarin toegelicht.

Download de infographic en brochure (website VWS)

Voor wie?

De informatie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken krijgt met voorbehouden handelingen en het overdragen of in opdracht uitvoeren van deze handelingen. In de Wet BIG staan de beroepsgroepen met hun bevoegdheden én de 14 categorieën voorbehouden handelingen beschreven. Denk hierbij aan heelkundige en verloskundige handelingen, endoscopieën, katheterisaties, injecties, puncties, het onder narcose brengen, electieve cardioversie, defibrillatie, elektroconvulsietherapie en steenvergruizing. Zie de lijst met voorbehouden handelingen | Rijksoverheid.nl