Digitale zorg steeds populairder, maar nog niet vanzelfsprekend  

Nieuws

In alle zorgsectoren werd in 2021 meer gebruikgemaakt van digitale zorg dan in 2019. Corona is 1 van de oorzaken hiervan. Dat blijkt uit de nieuwe E-healthmonitor 2021 (pdf), die eind januari uitkwam.  
 
In de E-healthmonitor worden jaarlijks de ontwikkelingen en het gebruik van e-health in de zorg in kaart gebracht. Het onderzoek wordt gedaan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), National eHealth Living Lab (NeLL) en onderzoeks- en kennisorganisatie Nivel.  

Positief 

Uit de E-healthmonitor blijkt dat zorggebruikers en -verleners positief zijn over digitale zorg, maar het gebruik ervan is nog niet vanzelfsprekend. Zo ervaren zorgverleners een hogere werkdruk en weten patiënten vaak niet goed welke mogelijkheden er zijn. Meer kennis en een andere manier van werken zijn nodig om het gebruik van digitale zorg te bestendigen, concluderen de onderzoekers. 

Meer digitaal contact

Met name videobellen nam enorm toe. Waar in 2021 de helft van de ondervraagde artsen en verpleegkundigen op die manier contact had met een patiënt en/of naaste, kwam dit in 2019 nog nauwelijks voor. Ook bieden meer zorgorganisaties een patiëntportaal aan: een app of een website waarin je je medische gegevens kunt zien.  

Coronacrisis gaf extra impuls

Het onderzoek van het RIVM laat zien dat digitale zorg door de coronacrisis een extra impuls kreeg. Zowel zorgmedewerkers als zorggebruikers zijn positiever over digitaal contact dan voor de coronacrisis, stellen de onderzoekers vast.

Aanbevelingen

Het RIVM doet in de monitor een aantal aanbevelingen om digitale zorg verder te laten groeien. Zoals het anders inrichten van zorgprocessen binnen organisaties en een andere manier van samenwerken tussen organisaties. Ook meent het RIVM dat het nodig is de kennis en vaardigheden van zorgverleners rondom digitale zorg te vergroten. Daarnaast is het vernieuwen van financieringsmodellen nodig en moet het gebruik van digitale zorg door patiënten gestimuleerd worden. 

Ondersteuning en monitoring 

De NVZ herkent en ondersteunt deze aanbevelingen. Binnen de NVZ streeft het programma Digitale zorg naar minder fysieke polikliniekbezoeken door de inzet van digitale zorg, digitale gegevensuitwisseling (waar ook het programma VIPP 5 zich op richt) en datagedreven zorg. Het biedt ziekenhuizen mogelijkheden tot monitoring in de vorm van een monitor Digitale zorg voor leden. Daarnaast geeft het 3 keer per jaar een factsheet Digitale zorg uit. 

Lees meer over