Aandeel zorg dicht bij patiënt stabiliseert op ongeveer een kwart van de poliklinische zorg

Nieuws

Vorig jaar vond ongeveer een kwart van de poliklinische consulten op afstand van het ziekenhuis, dicht bij de patiënt plaats. Daarmee lijkt het aandeel te stabiliseren. Dat blijkt uit de Factsheet Hybride Zorg van mei 2023. Zorg dicht bij de patiënt bestaat onder meer uit bellen, beeldbellen, telemonitoring, teledermatologie en schriftelijke consulten. Bellen is nog altijd de grootste categorie. De NVZ publiceert 3 keer per jaar een factsheet Hybride Zorg die de beweging naar de inzet van hybride zorg volgt.

Toename sinds de coronacrisis

Hoewel het aandeel vorig jaar niet verder groeide, is er wel sprake van een forse toename ten opzichte van 2019, het jaar vóór de coronacrisis. Juist tijdens de crisis was er meer zorg dicht bij de patiënt, om fysiek contact te verminderen. Het aantal beeldbelconsulten ging van 1.900 in 2019 naar 47.500  in 2022. Het aantal telemonitorverrichtingen groeide van 76.000 in 2019 naar 101.000 in 2022.

BeterDichtbij

De NVZ-factsheet wordt samengesteld op basis van de geregistreerde verrichtingen in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Niet alle zorg kan echter als verrichting geregistreerd worden. Denk aan de inzet van verpleegkundigen en paramedici of vormen van digitale zorg waarvoor nog geen verrichtingscode beschikbaar is. Andere bronnen geven aanvullende informatie over de trendbeweging. Een daarvan is het digitale communicatieplatform BeterDichtbij, waar juist een continue toename van het aantal digitale berichten tussen patiënten en zorgaanbieders te zien is. Het betreft hier zowel medisch- als niet-medisch-inhoudelijke berichten.

IZA

Hybride zorg speelt een belangrijke rol in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) om de zorg van goede kwaliteit, betaalbaar en toegankelijk te houden. Zo kent het akkoord de afspraak dat in 2026 70% van de zorgpaden die daarvoor in aanmerking komen, hybride is. Dat wil zeggen: een mix van fysieke en digitale zorg. Bovendien is afgesproken dat de helft van de patiënten voor wie deze hybride zorgpaden bedoeld zijn, gebruik maakt van deze hybride zorg. De factsheet laat zien dat de beweging daarnaartoe weliswaar is ingezet en dat ziekenhuizen mooie vooruitgang boeken, maar dat er nog forse stappen nodig zijn om hybride zorg op te schalen.

Bekijk de NVZ Factsheets op de website.