80% van de NVZ-leden is rookvrij

Nieuws

Steeds meer NVZ-leden hebben hun zorginstelling rookvrij gemaakt. Dit aantal is voor de vierde keer op rij gestegen. In 2022 was 73% van de zorginstellingen rookvrij, in 2023 is dit gestegen naar 80%. De helft van de instellingen die nog niet rookvrij is, verwacht in 2024 rookvrij te zijn. Een mooi resultaat, toch blijkt het lastig om de sigaret binnen en buiten de zorginstelling helemaal uit te bannen. Dit blijkt uit de jaarlijkse rookscan die de NVZ heeft uitgezet onder haar leden.

Rookvrij in 2025

Een rookvrije omgeving draagt bij aan sneller herstel en voorkomen van ziekte. Ziekenhuizen hebben zich daarom gecommitteerd aan de afspraak om in 2025 helemaal rookvrij te zijn. Met de jaarlijkse rookscan meet de NVZ de voortgang hiervan. In 2023 deden 91 instellingen mee aan de scan. 54 algemene ziekenhuizen, 6 revalidatie-instellingen en 13 categorale instellingen zijn inmiddels rookvrij.

Belangrijkste obstakels bij rookvrije zorg

In vrijwel alle zorginstellingen is roken binnen de muren van de instelling niet meer toegestaan. Om rookvrij te zijn, moet ook het buitenterrein rookvrij zijn. Er zijn geen rookplekken ingericht, zodat patiënten en medewerkers niet in de gelegenheid worden gesteld om te roken. De 3 grootste obstakels om 100% rookvrij te worden zijn:

  • Handhaving: hoe spreek je rokende mensen aan, en voorkom je agressie?
  • Rookvrij houden van het terrein, zonder dat de overlast van roken en peuken zich verplaatst naar de buren.
  • Wat te doen met patiënten of cliënten die langere tijd in een zorginstelling verblijven? Bijvoorbeeld op de afdeling psychiatrie, of patiënten in een terminale fase.

Zorginstellingen actief stoppen-met-roken-beleid

Om roken buiten de zorg te houden, zijn zorginstellingen actief om patiënten en medewerkers te helpen bij het stoppen met roken. Zo worden patiënten van de bij de NVZ aangesloten zorginstellingen actief gestimuleerd om te stoppen met roken. 46% heeft een eigen stoppen-met-roken-poli, en 18% van de ondervraagden is betrokken bij lokale initiatieven, zoals samenwerking met gemeente en lokale rookvrij allianties.

Samenwerken aan rookvrije zorg

Samen met de werkgroep Rookvrije Zorg blijft de NVZ zich inzetten om het einddoel van 100% rookvrije zorg in 2025 te behalen. Zo worden goede voorbeelden gedeeld op NVZ Kennisnet, worden er lunchbijeenkomsten georganiseerd, en is er een juridisch kader beschikbaar. Ook kunnen zorginstellingen gebruik maken van de toolkit Rookvrije zorg. Inspiratie nodig? Lees de publicatie De zorg rookvrij, frisse ambities in een weerbarstige praktijk (pdf) of luister de Preventie podcast.

Lees meer over