Brancheorganisatie van de zorg

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Meer over de NVZ

 
De NVZ biedt campagnemateriaal aan over informatiebeveiliging in zorginstellingen

 
Dit jaar wordt in het brancherapport ingezoomd op het zichtbaar maken van kwaliteit. Download het brancherapport 2015 of lees de samenvatting.

 

mijn-nvz

Mijn NVZ

Meer informatie