Brancheorganisatie van de zorg

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Meer over de NVZ

 
Welke besturingsmodellen zijn mogelijk? Wat zijn de criteria? Dit staat in de handreiking Passend model. Alle informatie over fiscale aspecten en onderzoek naar de verschillende modellen vindt u in het dossier integrale tarieven 2015.

 
Het visiedocument Acute zorg geeft ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere stakeholders bouwstenen om de acute zorg per regio goed te organiseren. De uitgangspunten en de belangrijkste uitkomsten van onderzoek staan ook in het dossier acute zorg.