Brancheorganisatie van de zorg

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Meer over de NVZ

 
De invoering van integrale tarieven heeft gevolgen op meerdere terreinen. De NVZ heeft over deze verschillende aspecten adviezen en handreikingen opgesteld, onderzoek laten doen of brieven verstuurd. Ga naar het dossier Integrale tarieven 2015.