Brancheorganisatie van de zorg

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Meer over de NVZ

 
De NVZ, NFU en ZN hebben hiervoor het 'Controleplan correct declareren' opgesteld. Op 17 juli is een addendum op het controleplan verschenen, inclusief een aantal hulpmiddelen. Meer weten? Ga naar het dossier omzetverantwoording 2013.

 
De NVZ heeft vorig jaar verschillende onderzoeken laten doen naar de noodzaak van acute zorg en de spoedeisendehulpafdelingen. Lees ons dossier acute zorg en bekijk het filmpje over de spoedeisendehulpafdeling van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam.