Brancheorganisatie van de zorg

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Meer over de NVZ

 
'Verschil - Verpleegkundige van morgen heeft onderscheid nodig' heet het NVZ-magazine van voorjaar 2015. In het magazine: een interview met Pauline Meurs, een tweegesprek tussen Klaus Boonstra en Marieke Schuurmans en de mening van Hans Meij.

 
Lees het persbericht voor meer informatie over de Cao Ziekenhuizen.