Brancheorganisatie van de zorg

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

Wij behartigen de belangen van onze leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak. Meer over de NVZ.


Het thema van dit congres is de rol van de patiënt in 2020 ofwel de patiënt als partner. Kijk hier een verslag, foto's en een overzicht van het programma.


Het brancherapport 2016 brengt 25 jaar patiënt in beeld en geeft een overzicht van de financiën en geleverde zorg in algemene ziekenhuizen.