Basiscursus Cao Ziekenhuizen

Datum
11-10-2019
Prijs voor NVZ leden:
€ 490,00 (btw vrij) per persoon
Prijs voor niet leden:
€ 490,00 (btw vrij) per persoon
Locatie

Omschrijving

In de Basiscursus Cao wordt de relatie uitgelegd tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. Verder besteedt de trainer aandacht aan de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk wordt ingegaan op de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof. De cursus heeft een interactief karakter en biedt deelnemers de ruimte vragen te stellen of een casus te bespreken.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn:
• Inhoud en opbouw van de cao
• Jaarurensystematiek
• Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)
• Vakantie, opbouw en opname
• Betaald verlof conform cao

Voor wie
De Basiscursus Cao is bedoeld voor NVZ-leden werkzaam op een salaris- en/of personeelsadministratie of op de afdeling personeelszaken/HRM met minder dan twee jaar ervaring op het gebied van het toepassen van de cao. Voor medewerkers met een ruimere ervaring adviseren wij deelname aan de Verdiepingscursus Cao. Raadpleeg voor actuele data het trainingenoverzicht of neem contact op met de NVZ.

Algemene Voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Meer weten
De Basiscursus Cao vindt plaats op 11 oktober 2019 van 9.30-16.30 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. Informatie over het programma van de Basiscursus Cao vindt u onder het tabblad 'Programma'. Heeft u een vraag over een training van de NVZ, neem dan contact met ons op.  

 

 

Programma

Basiscursus Cao Ziekenhuizen

 

09.15–09.30          Ontvangst met koffie/thee 

09.30–10.30          Opening en introductie

Wat is een cao?

Wat is de relatie tussen de wet en de cao?

Het karakter van de cao

Decentraal beleid

De inhoud en de opbouw van de cao 


10.30–10.45          Pauze                             

10.45–13.00          Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden    

Jaarurensystematiek

Wat zijn jaaruren?

Wat zijn overwerkuren? 


13.00–13.45          Lunch 

13.45 –15.00         Salariëring

Opbouw salarisschalen

Inschaling

Periodieken

 

Vakantie

Omvang vakantie

Opbouw vakantie

Opbouw bij ziekte

Opnemen van vakantie 


15.00–15.15          Pauze 

15.15-16.30           Verlof

Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)

Doel

Het werknemersplan

Omvang

Opname

Ziekte

Overdracht naar een ander ziekenhuis

Fiscus

Meerkeuzesysteem

 

                              Verlof

Betaald verlof i.v.m. bijzondere gebeurtenissen

Huwelijk

Dienstjubileum      

                    

16.30                     Afsluiting en evaluatie

 

 

Datum
11-10-2019
Prijs voor NVZ leden
€ 490,00 (btw vrij) per persoon
Prijs voor niet leden
€ 490,00 (btw vrij) per persoon
Locatie