Basiscursus Cao Ziekenhuizen

Datum
05-04-2019
Prijs voor NVZ leden:
€ 475,00 (btw vrij) per persoon
Locatie

Omschrijving


In de basiscursus wordt de relatie uitgelegd tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. Verder wordt aandacht besteed aan de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk wordt ingegaan op de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof. De cursus heeft een interactief karakter en biedt deelnemers de ruimte om vragen te stellen of een casus te bespreken.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn:

  • Inhoud en opbouw van de cao
  • Jaarurensystematiek
  • Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)
  • Vakantie, opbouw en opname
  • Betaald verlof conform cao
Voor wie

De Basiscursus Cao is bedoeld voor NVZ-leden werkzaam op een salaris- en/of personeelsadministratie of op de afdeling P&O/HRM met minder dan twee jaar ervaring op het gebied van het toepassen van de Cao Ziekenhuizen. Voor medewerkers met een ruimere ervaring adviseren wij deelname aan de Verdiepingscursus Cao. Raadpleeg voor actuele data het trainingenoverzicht of neem contact op met de NVZ.


Algemene Voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Meer weten

De Basiscursus Cao vindt plaats op 5 april 2019 van 9.30-16.30 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. Informatie over het programma van de Basiscursus Cao vindt u onder het tabblad 'Programma'. Heeft u een vraag over een training van de NVZ? Neem dan contact met ons op.
Programma

09.15–09.30
Ontvangst met koffie/thee 

09.30–10.30
Opening en introductie
Wat is een cao?
Wat is de relatie tussen de wet en de cao?
Het karakter van de cao
Decentraal beleid
De inhoud en de opbouw van de cao


10.30–10.45         
Pauze

10.45–12.30        
Arbeidsduur en arbeids- en rusttijden
Jaarurensystematiek
Wat zijn jaaruren?
Wat zijn overwerkuren?

12.30–13.15        
Lunch

13.15 –15.00        
Salariëring
Opbouw salarisschalen
Inschaling
Periodieken
Vakantie
Omvang vakantie
Opbouw vakantie
Opbouw bij ziekte
Opnemen van vakantie

15.00–15.15         
Pauze

15.15-16.15          
Verlof
Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)
Doel
Het werknemersplan
Omvang
Opname
Ziekte
Overdracht naar een ander ziekenhuis
Fiscus
Meerkeuzesysteem
Betaald verlof i.v.m. bijzondere gebeurtenissen
Huwelijk
Dienstjubileum

16.15-16.30 
Afsluiting en evaluatie 


Voor deze training zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Wanneer u zich inschrijft zult u op de wachtlijst geplaatst worden
Datum
05-04-2019
Prijs voor NVZ leden
€ 475,00 (btw vrij) per persoon
Locatie