Cursus AMS

Datum
22-03-2019
Prijs voor NVZ leden:
€ 475,00 (btw vrij) per persoon
Locatie

Omschrijving

De cao, waarin de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, kent een apart hoofdstuk ten aanzien van de medisch specialist in dienstverband. Tijdens de Cursus AMS wordt het onderscheid tussen Cao en AMS toegelicht. De cursus heeft een interactief karakter en biedt ruimte om eigen vragen en casuïstiek te bespreken.


Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn:

  • De relatie Cao Ziekenhuizen en AMS;
  • De positie van de medisch specialist in dienstverband;
  • Het statuut AMS;
  • Inhoud en opbouw van de AMS;
  • Pensioenaftopping;
  • Variflex;
  • Het Budget Organisatorische Eenheid.
Voor wie
De Cursus AMS is voor NVZ-leden die strategisch of uitvoerend betrokken zijn bij de AMS, bijvoorbeeld medewerkers van de afdeling HRM of directiesecretarissen.

Algemene Voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Meer weten
De Cursus AMS vindt plaats op 22 maart 2019 van 9.30-16.30 uur in het Beatrixgebouw in Utrecht. U krijgt een lunch aangeboden. Informatie over het programma van de Cursus AMS vindt u onder het tabblad 'Programma'.  Heeft u een vraag over een training van de NVZ? Neem dan contact met ons op.
 

Programma

De cursus AMS vindt plaats op 22 maart van 10.00-16.30 uur.


09:30 – 10:00  Ontvangst met koffie/thee

10:00 – 13:00  Opening en inleiding

13:00 – 13:45  Lunch

13:45 – 16:00  Vervolg

16.00  - 16.30  Afsluiting en evaluatie

 

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen, zijn o.m.:

- Doelstelling AMS

- Arbeidsrecht en de AMS

- Ketenbepaling

- Arbeidsduur

- Veilig en gezond weken

- Inkomen versus salaris

- Toeslagen

- Het Statuut

- Variflex

 - Budget Organisatorische Eenheid


Datum
22-03-2019
Prijs voor NVZ leden
€ 475,00 (btw vrij) per persoon
Locatie