Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de door de NVZ geleverde diensten?  Raadpleeg dan onze klachtenprocedure.