Explora

Snel en eenvoudig zelf onderzoek uitvoeren

De NVZ biedt medische instellingen een volledig pakket waarmee eenvoudig en snel zelf digitaal onderzoek uitgevoerd kan worden. In Explora wordt een aantal onderzoeken aangeboden met een gevalideerde vragenlijst, inclusief benchmark. Explora is afgeleid van het latijnse woord 'exploratio' dat onderzoeken betekent.

Patiënttevredenheid

Momenteel gebruiken de meeste instellingen Explora voor het doen van patiënttevredenheidsonderzoek. Patiëntgerichte zorg bieden staat immers bij veel ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen hoog op de agenda. Zodoende bestaat er ook steeds meer behoefte aan de mening van de patiënt over de medische zorg. Meer dan de helft van alle medische instellingen in Nederland voert reeds een patiëntenraadpleging uit. Meestal gebeurt dat nog op papier, maar in toenemende mate wordt daarbij een beroep gedaan op elektronische middelen zoals internet. Explora biedt hierbij uitstekende ondersteuning. Ruim 30% van de Nederlandse ziekenhuizen maakt al gebruik van de tools en de methodiek om zo hun zorg verder te verbeteren. Middels 3 gevalideerde patienttevredenheidvragenlijsten kan de patienttevredenheid gemeten worden, continu of enkele keren in een bepaalde periode.

In Explora is daarnaast een goed gevulde benchmark aanwezig met ruim 40.000 meningen over ziekenhuiszorg in Nederland waarmee gebruikers hun resultaat kunnen vergelijken.

CQI onderzoek

Voor het uitvoeren van de Consumer Quality Index in een geaccrediteerde omgeving werkt de NVZ samen met onderzoeksbureau ARGO. Op deze manier kunt u én uw eigen onderzoeken uitvoeren, én heeft u de CQI resultaten in 1 programma.

Andere onderzoeken

Steeds meer instellingen gebruiken de tool ook voor andere onderzoeken. Denk daarbij aan een medewerkerstevredenheids-onderzoek, cultuurmetingen maar ook OR-verkiezingen worden inmiddels via Explora in ziekenhuizen uitgevraagd. In Explora kan een onbeperkt aantal verschillende vragenlijsten aangemaakt en uitgezet worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Newcom.
T: 088 - 770 46 00
E: info@newcomresearch.nl
W: www.newcom.nl

Inloggen